nieuws

Buitenschilderwerk in winter goed mogelijk

bouwbreed

Buitenschilderwerk in de winter is goed mogelijk. Dat heeft een proef onder verantwoordelijkheid van de Rijksgebouwendienst en het Bedrijfschap Schildersbedrijf aangetoond. Uit metingen is gebleken dat de kwaliteitseisen voor de volle 100% worden gehaald.

De proef werd uitgevoerd in de periode van 26 februari tot 19 april van dit jaar op het Rijksmuseumcomplex in Amsterdam door Mens Zeist Schilderwerken BV. De proef werd begeleid door het Verf Adviescentrum in Alkmaar.

Het werk werd – zonder afscherming – uitgevoerd aan de houten en metalen delen van de voor-en achterdelen van het voormalige Veiligheidsinstituut.

Uitgangspunt voor de proef was dat het resultaat technisch en esthetisch vergelijkbaar moest zijn met schilderwerk in de zomer. Daarom werd het te behalen resultaat vastgelegd in eisen ten aanzien van hechting, glansgraad, blaarvorming, besnijwerk e.d.

Er gold een uitvoeringstermijn van twintig werkdagen. Conditie-metingen direct aan het werk, een flexibele logistiek in de uitvoering en optimale benutting van de werkbare momenten op een dag, blijken de succesfactoren voor een goede uitvoering.

Ook elementen als tijdplanning, grootte, ligging van het object, aard van de werkzaamheden en omschrijving van de werkbaarheid zijn voor een deel bepalend voor het succes.

Tijdens de werkzaamheden bedroeg de laagste temperatuur overdag 4 gr. C., ’s nachts vroor het.

Vooroordeel kost geld

Vooroordelen bij opdrachtgevers over buitenschilderwerk in de winter belemmeren een goede spreiding van schilderwerk over het jaar. Dit gebrek aan continuiteit maakt ieder jaar eenderde van de schilders in de winter werkloos. Daarentegen is er in de rest van het jaar sprake van topdrukte.

Naast demotivatie van schilders, draagt dit op termijn bij aan kostenverhoging van schilderwerk, aldus het bedrijfschap.

Overwogen wordt in het seizoen 1997/’98 een vervolgproef te doen over een langere periode.

Reageer op dit artikel