nieuws

Bouw huizen in winterbed Maas mag onder voorwaarde

bouwbreed Premium

De gemeente Tegelen mag, met toestemming van minister de Boer, in het plan Maasveld 2, vijfhonderd woningen bouwen in het winterbed van de Maas. Als voorwaarde is gesteld dat pas met de bouw mag worden begonnen als het overstromingsrisico is beperkt tot 1/1250 jaar. Hiervoor moeten tientallen permanente maatregelen genomen worden in de vorm van aanleg van dijken, het plaatsen van schotten en aanvullende voorzieningen als zandzakken.

De kosten die hiermee gemoeid zijn belopen maximaal f. 4 miljoen. Tegelen zelf draagt een miljoen gulden bij. Het gemeentebestuur verwacht f. 2 miljoen van het Rijk en een miljoen van de Provincie. Het plan wordt deze week besproken in de gemeentelijke commissie Middelen.

Reageer op dit artikel