nieuws

Bonden dreigen weer met acties bij De Samenwerking

bouwbreed

Zowel FNV als CNV dreigt opnieuw met acties bij woningbouwvereniging De Samenwerking in Capelle aan den IJssel. Het bestuur en de raad van toezicht weigeren twee leden van het managementteam aan de kant te zetten.

Het conflict tussen het personeel en de directie van de woningbouwvereniging kwam begin dit jaar tot een uitbarsting. Het personeel zegde het vertrouwen in de directie op en bezette korte tijd het kantoor. Volgens de medewerkers is er sprake van een ‘ziekmakend’ personeelsbeleid. Ook is er forse kritiek op het financiele beleid van de directie.

De werknemers eisten dat de directie op een zijspoor zou worden gezet. Het conflict spitst zich toe op de directeur en het hoofd woondiensten. Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft geadviseerd deze twee directieleden, die door het bestuur tijdelijk op non-actief waren gesteld, niet te laten terugkeren.

Het bestuur en de raad van toezicht voelen hier echter niets voor. “Het rapport doet een aantal aanbevelingen. Sommige worden overgenomen maar deze niet. De directeur oefent al zijn bevoegdheden weer uit. Dat heb ik het personeel ook verteld”, zegt bestuursvoorzitter W. Ibelings.

De bonden verwijten het bestuur en de raad van toezicht arrogantie. “Het bestuur is vorige week om opheldering gevraagd maar we hebben geen antwoord gekregen. We zullen nogmaals aandringen op overleg maar als dat geen resultaat heeft, halen we opnieuw het actiemiddel uit de kast. En dan sluit ik niets uit”, aldus FNV-bestuurder C. Bos.

Huizenhoge schulden

De Samenwerking ontstond in 1987 na een fusie van twee financieel zwakke corporaties. De woningbouwvereniging kampt vanaf het begin al met huizenhoge schulden. Vorig jaar diende de noodlijdende corporatie een claim van f. 194 miljoen in bij het ministerie van VROM en de gemeente Capelle. De rechter wees deze claim echter af. Inmiddels is er een aanvraag voor f. 135 miljoen steun ingediend bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.

Directeur P. Bos van De Samenwerking denkt echter dat er nog steeds een toekomst is voor de corporatie en heeft onlangs een vijandige overname tegengehouden.

Zie verder pagina 3

Reageer op dit artikel