nieuws

Bodemsaneringen door Defensie voor verbetering vatbaar

bouwbreed

Op de daadwerkelijke resultaten van het bodemsaneringsprogramma van het ministerie van Defensie is onvoldoende zicht. Ook is sprake van tegenstrijdige informatie over het aantal uitgevoerde saneringsoperaties en de kosten daarvan. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in het gisteren gepresenteerde rapport Bodemsaneringsprogramma Defensie.

In 1991 begon Defensie met het saneren van ongeveer 1100 verontreinigde locaties. Bijna 300 saneringen zijn inmiddels afgerond. De Rekenkamer mist in een derde deel van de 85 onderzochte saneringen dossiers en evaluatierapporten.

Voor zover ze wel werden aangetroffen, schoot de kwaliteit van de informatie vaak tekort. Hierdoor is onduidelijk of de sanering geslaagd is en of de vervuilde grond op de juiste bestemming is aangekomen. Pas in 1996 ging Defensie systematisch na of de saneringen binnen de gestelde tijd en het afgesproken budget waren afgerond. Die informatie, zo stelt de rekenkamer, is nodig voor het opstellen van een betrouwbare meerjarenplanning. De Rekenkamer vindt dat Defensie de informatievoorziening over bodemsaneringspoen moet verbeteren, want als Defensie de doelstelling om in 2010 de saneringsactiviteiten af te ronden, wil halen, is een onderbouwde planning onmisbaar.

De staatssecretaris van Defensie onderschrijft de conclusies van de Rekenkamer en heeft maatregelen aangekondigd om de situatie te verbeteren. De verantwoordelijke bewindslieden van Defensie en VROM hebben inmiddels ook maatregelen genomen en verbetering beloofd.

Reageer op dit artikel