nieuws

Bloemendaal wil niet samengaan met Heemstede

bouwbreed

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal zien geen draagvlak voor een fusie met Heemstede en Bennebroek. Het college zal daarom de gemeenteraad niet voorstellen over te gaan tot de samenvoeging. Dat hebben B en W dinsdag bekendgemaakt. Het bureau Moret, Ernst en Young heeft op verzoek van de drie gemeenteraden vervolgonderzoek gedaan naar de mogelijkheden en gevolgen van een fusie. Dat rapport is aan de bewoners ter beschikking gesteld.

Uit een telefonische enquete door Intomart onder 1700 inwoners van de drie gemeenten blijkt dat 69 procent van de ingezetenen van Bloemendaal tegen samenvoeging is en 19 procent voor. Uit een schriftelijke ondervraging door de gemeente Bloemendaal bleek 76 procent van de kiesgerechtigden voor en 20 procent tegen. Gezien deze uitslagen constateert het Bloemendaalse college dat er niet voldoende draagvlak is voor een fusie. De gemeenteraad vergadert 19 juni om zijn standpunt te bepalen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels