nieuws

Zweden roept fonds voor milieupoen in het leven

bouwbreed

De Zweedse regering wil in de periode 1998-2000 in totaal zo’n f. 1,5 miljard op de begroting reserveren als subsidiepot voor gemeentelijke overheden, die poen entameren in het kader van de overschakeling op een qua milieu duurzame samenleving. Alle poen van woningbouw tot verkeersinfrastructuur en energieproductie komen in principe voor een bijdrage in aanmerking, mits de gemeentebesturen bij samenwerking met andere bedrijven en/of instellingen in de poen minimaal een aandeel hebben van 15 tot 30 procent.

Het voorstel is geformuleerd door een groep ministers in opdracht van premier Persson en zal later dit jaar in nader uitgewerkte vorm beschikbaar komen bij de indiening van de rijksbegroting. De sociaal-democratische minderheidsregering van Zweden rekent het tot haar taak om alle sectoren van de maatschappij om te buigen in een milieu-ontziende richting. De subsidiepot voor de gemeentes moet volgens de regering worden gezien als een deel van een eveneens nog te concretiseren breed plan van actie. Een eerste ambtelijke analyse schat de kosten van de brede aanpak op omgerekend f. 4 miljard per jaar over een periode tot ver na 2000.

Reageer op dit artikel