nieuws

Vroonermeer kan f. 8 mln goedkoper

bouwbreed Premium

Op de plannen van de gemeenten Alkmaar en Langedijk om in het poldergebied Vroonermeer zo’n 2000 woningen te realiseren ke miljoenen guldens bespaard worden. Dat blijkt uit een herberekening van de gemeente Alkmaar. In totaal gaat het om f. 8 miljoen, tien procent van de totale kosten.

De stuurgroep Vroonermeer-Zuid meent dat circa f. 5 miljoen kan worden bespaard op de invulling van het oostelijk deel van het plan. Het idee is om dit gedeelte opnieuw onder water te zetten zodat een natuurlijke buffer ontstaat tussen de nieuwbouwwijk en het bestaande dorpje Sint-Pancras. Volgens de stuurgroep is de huidige opzet voor dat gedeelte te duur.

Verder stelt de stuurgroep voor af te zien van de in de structuurschets opgenomen fietsverbinding van het oostelijk plandeel van de woonwijk via een tunnel onder de spoorlijn naar het bestaande fietspad. Dat levert een besparing van f. 2 miljoen op.

Tenslotte wil de stuurgroep dat de aanleg van een groot aantal ‘harde’ oevers en bruggen wordt geschrapt. Een en ander zou een miljoen gulden opleveren. De 2000 woningen worden in de periode tot 2020 gerealiseerd.

Reageer op dit artikel