nieuws

Tegelen tegen kleiafgraving

bouwbreed Premium

De gemeenteraad van Tegelen heeft het voorstel van B en W tot een grootscheepse ontgronding van klei voor de dakpannenindustrie op het grondgebied van de gemeente afgewezen.

In de periode van 1998 tot 2000 moet langs de Duitse grens – in een gebied van 10 ha – 300.000 ton hoogwaardige klei worden afgegraven om de baksteenindustrie in Noord- en Midden-Limburg draaiend te houden. Voor met de winning kan worden begonnen moet 2,8 miljoen ton zand worden afgevoerd. De politiek acht het transport van deze grote hoeveelheid over de drukke Kaldenkerkweg ontoelaatbaar.

Reageer op dit artikel