nieuws

Stortverbod geeft problemen met aanlevering sloopafval

bouwbreed

Sinds gisteren mogen uitsluitend nog speciaal daartoe gecertificeerde bedrijven, niet herbruikbaar bouw- en sloopafval aan de stort aanleveren. Daar momenteel nog slechts een sloopaannemer is gecertificeerd, ontstaat een capaciteitsprobleem voor de aanlevering van sloopafval aan de stort.

Met het ministerie van Economische Zaken gaat de Babex, de branche-organisatie van sloopaannemers, bekijken op welke wijze voor het probleem van een hierdoor stagnerend aanbod, een oplossing kan worden gevonden.

Deze maand is het stortverbod voor herbruikbaar bouw- en sloopafval officieel van kracht geworden. Het verbod vloeit voort uit het implementatieplan Bouw- en Sloopafval van het ministerie van VROM dat in 1993 werd opgesteld door de overheid en bouw- en sloopafval producerende en verwerkende bedrijven. Doelstelling van het implementatieplan is een betere regulering van de afvalstromen, verhoging van het hergebruik en preventie van Bouw- en Sloopafval.

Een van de belangrijkste afspraken van het implementatieplan is dat de Babex een certificatieschema zou opstellen ter bevordering van scheiding van afvalstoffen tijdens het sloopproces. Dit scheiden aan de bron is van belang voor het verkrijgen van zuivere deelstromen die hoogwaardig ke worden hergebruikt.

Onderdeel van het stortverbod vormt de bepaling dat alleen daartoe gecertificeerde bedrijven niet herbruikbaar bouw- en sloopafval aan de stort mogen aanleveren. Tot nu toe hebben uitsluitend sorteerders en sloopaannemers in Nederland als enige een dergelijk certificatiesysteem ontwikkeld. Wanneer voldoende sloopaannemers over het procescertificaat beschikken zullen overheden uitsluitend nog gebruik maken van deze gecertificeerde bedrijven. Deze toezegging is vastgelegd in een convenant tussen de overheid en het bedrijfsleven

Certificatieschema

Vele sloopaannemers werken reeds conform het certificatieschema slopen en de verwachting is dat dit jaar volgens de Babex enkele tientallen bedrijven zullen worden gecertificeerd. Maar tot op heden heeft nog slechts een bedrijf, het aannemersbedrijf Dusseldorp BV te Lichtenvoorde een procescertificaat mogen ontvangen. Nu het stortverbod effectief in werking is getreden doet het gevaar zich voor dat een vacuum ontstaat in het aanbod van bouw- en sloopafval. Een schaars aanbod van gecertificeerde sorteercapaciteit mag er volgens de Babex evenwel niet toe leiden dat sorteerbedrijven hun prijzen gaan verhogen. Daarover worden met het ministerie van Economische Zaken thans afspraken gemaakt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels