nieuws

Roermond kende ten onrechte subsidie toe

bouwbreed

De gemeente Roermond heeft in 1995 ten onrechte f. 660.000 subsidie toegekend voor de bouw van 39 sociale huurwoningen aan de Schoolstraat. Dit blijkt uit een onderzoek van het Ministerie van Volkshuisvesting dat de kwestie rond de bouw aan de Schoolstraat liet onderzoeken.

Het onderzoek vond plaats aan de hand van perspublicaties rond het omstreden plan en de suggestie van vriendjespolitiek tussen een Roermondse makelaar en de toenmalige wethouder P. Sijmons. Van vriendjespolitiek is niets gebleken. Wel ontdekten de betrokken rechercheurs de ten onrechte toegekende subsidie; de subsidie was reeds toegekend voordat deze was aangevraagd bij het rijk.

Ook kwam bij het onderzoek naar voren dat de gegevens over grondkosten en het aantal te bouwen huurwoningen niet klopten. In plaats van 39 woningen zijn er 43 gebouwd. Een nader aanvullend onderzoek volgt nog aldus het rapport van de Dienst Recherchezaken van VROM.

Reageer op dit artikel