nieuws

Jorritsma slaat CDA-Kamerlid Leers om de oren

bouwbreed

Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) heeft CDA-Tweede Kamerlid Leers ongenadig met woorden om de oren geslagen in haar antwoord op vragen van zijn kant. De bewindsvrouwe toonde zich duidelijk ontstemd over het vragen naar de bekende weg op basis van berichten als zouden ambtenaren van een aantal ministeries bijkans, rollebollend over straat, vechten om miljarden voor infrastructuur en milieu.

“De toon van de heer Leers is armzalig en beschamend om zijn eigen woorden te gebruiken. Ambtenaren maken geen keuzes, dat doen politici. De ambtenaren adviseren ons. Wat dan het besluit van het kabinet is, dat hoort u dan wel”, zo zei de minister op de van haar welbekende kordate manier.

Leers stelde zijn vragen naar aanleiding van verhalen in de pers dat een groep topambtenaren verenigd in de Interdepartementale Commissie Economische Structuurversterking (ICES) ruzie zouden hebben. Daarbij zouden ambtenaren van Verkeer en Waterstaat VROM en Landbouw hebben verweten weinig realistisch bezig te zijn met hun pleidooien voor respectievelijk milieu en natuur. VROM en Landbouw op hun beurt zouden de houding van Verkeer en Waterstaat onevenwichtig in de richting van infrastructuur vinden.

Volgens Jorritsma is daar geen sprake van. “Er is geen stammenstrijd gaande.” Zij deelde mee dat de ICES bezig is een advies op te stellen over de infrastructuur na het jaar 2000. “Dat zal ongetwijfeld gebruikt gaan worden tijdens de komende kabinetsformatie.”

Reageer op dit artikel