nieuws

Geen herindeling van Maastricht en Heerlen

bouwbreed

De herindeling van Maastricht en Heerlen is voor deze kabinetsperiode definitief van de baan. Staatssecretaris A. van de Vondervoort van Binnenlandse Zaken heeft Gedeputeerde Staten laten weten dat zij voorlopig akkoord gaat met de door het Provinciaal Bestuur voorgestelde – zeer beperkte – grenscorrecties rond de twee centrumsteden. Hetzelfde geldt voor de grenscorrecties rond Roermond.

Het kabinet komt wel met eigen voorstellen ten aanzien van de door de provincie beoogde fusie van de ‘dubbelsteden’ Sittard en Geleen en Venlo en Tegelen. Of de Tweede Kamer de voorstellen nog voor de verkiezingen van 1998 wil behandelen is nog onduidelijk. Van de grote partijen lijkt alleen de PvdA zich aan het vastgestelde tijdspad te willen houden.

Reageer op dit artikel