nieuws

Frankrijk herschrijft aanbestedingsprocedures

bouwbreed

De Franse regering wil de financiering van openbare aanbestedingen ‘doorzichtiger’ en doeltreffender maken door middel van een hervorming van de betreffende wetgeving. Voor bouwbedrijven is de voorgeschreven procedure om orders van de overheid binnen te halen en te ke uitvoeren een lijdensweg.

De nieuwe wetgeving wil de papierwinkel vereenvoudigen, maar garandeert geen controle op het legale karakter van een aanbesteding door prefecten. Corruptie blijft altijd mogelijk.

De Franse overheid geeft jaarlijks in totaal f. 233 miljard uit aan openbare aanbestedingen. Een hervorming van de wetgeving hiervoor is belangrijk voor het nationale inkoopbureau, voor gemeenten en bouwbedrijven, die orders van de staat willen binnen halen. Yves Galland, minister van financien en buitenlandse handel, wil met zijn nieuwe wetgeving de inschrijvingsprocedure vereenvoudigen, de keuze van de poen door gemeenten en regionale instanties doorzichter maken en zekerstellen dat de belastinggelden doeltreffend worden uitgegeven.

Hiertoe heeft Galland de 400 wetsartikelen teruggebracht tot 220. Geheel in strijd met de Europese wetgeving op dit gebied, haalt de Franse minister echter de drie categorieen van openbare aanbestedingen door elkaar: aankoop van fournituren, constructie en dienstverlening. “We ke hiervoor nu eenmaal niet drie verschillende wetgevingen invoeren”, aldus de minister. “Er moet een eind komen aan het voortdurende wantrouwen. Natuurlijk is er sprake van corruptie bij openbare aanbestedingen. Maar dit betreft een minderheid van de 570.000 lokale politici.”

Verplichte controle

De nieuwe wetgeving gaat ervan uit dat veel politici bij inschrijvingen de reglementen ombuigen. Bij orders boven f. 200.000 is controle van een overheidscommissie verplicht.

In de praktijk ketst 70% van de inschrijvingen af op onmogelijke prijzen en leveringsvoorwaarden. Zodoende kiest de inkoper of gemeente vaak zelf het bedrijf waarmee men in zee wil gaan, tegen een aardige commissie onder de tafel. Deze praktijken worden nu aan banden gelegd. De inschrijvingsprocedure wordt eenvoudig tot een bedrag van f. 0,5 miljoen. Voor alle aanbestedingen tussen de f. 100.000 en f. 200.000 is consultatie met de overheidscommissie verplicht. Voor grotere poen heeft de overheidscommissie het beslissingsrecht. Hoe er wordt beslist in de overheidscommissie blijft geheim. De minister houdt in zijn wetgeving niet meer vast aan het voorkeursprincipe van de ‘goedkoopste’ inschrijving. Hij wil dat poen qua prijs en rendement een goed perspectief bieden.

Bedrijven die op openbare aanbestedingen inschrijven zullen voortaan ook de kosten van het gebruik, de technische meerwaarde, de architectonische kwaliteit alsmede de leveringstijd moeten becijferen. Hiermee wil de minister beletten dat grote bouwbedrijven abnormaal lage prijzen bieden door met verlies te werken, of met toeleveranciers die gebruikmaken van zwartwerkers. Bouwbedrijven zullen voortaan moeten uitleggen hoe het komt dat hun prijzen lager zijn dan die van andere bouwbedrijven.

Reageer op dit artikel