nieuws

Flevoland stelt een ton per jaar voor volkshuisvesting beschikbaar

bouwbreed

De provincie Flevoland stelt jaarlijks f. 100.000 beschikbaar als stimuleringsbijdrage voor de volkshuisvesting. Dit geld is bedoeld om ontwikkelingen in de volkshuisvesting te stimuleren waardoor het wonen betaalbaar moet worden en blijven voor huishoudens met een laag inkomen.

Van dit geld gaat f. 45.000 naar onderzoek naar de effecten op de woonlasten van energie- en waterbesparende maatregelen. Het gaat om zaken die huurders zelf eenvoudig ke aanbrengen en redelijk snel ke worden terugverdiend aan lagere energielasten. Eveneens f. 45.000 is beschikbaar voor een extern te maken kennisoverdrachtsprogramma op het gebied van sociale projectontwikkeling. In dit programma moet staan hoe in Flevoland de verbetering van de woning en woonomgeving gelijk op kan gaan met verbetering van de leefbaarheid.

Reageer op dit artikel