nieuws

Den Haag presenteert nieuwe visie op Scheveningen Haven

bouwbreed Premium

De Scheveningse horeca krijgt er ongeveer 3500 m2 bij, 1050 m2 meer dan reeds was voorzien. De detailhandel mag 1650 m2 extra uitbreiden, bovenop de geplande 1000 m2. Er is ruimte voor samenvoeging van het Schevenings Museum en het Zeemuseum. Plus mogelijkheden voor een nieuwe, tweede publieksattractie en de vestiging van een hotel in de goedkopere sfeer. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen van het voorontwerp bestemmingsplan Scheveningen-Haven uit 1994.

Burgemeester en wethouders van Den Haag willen particuliere initiatiefnemers en investeerders duidelijkheid geven over het gemeentelijk beleid voor het havengebied. Half mei bespreekt de commissie Economisch structuurbeleid, Marketing en Personeelszaken het nieuwe voorontwerp. Daarna volgt een nieuwe inspraakronde.

Het bestemmingsplan houdt geen rekening met de eventuele, toekomstige kustlocatie tussen Scheveningen en Hoek van Holland. Evenmin met de ontwikkeling van een ‘Strandstad’, zoals genoemd in het Stedenbouwkundig Ontwikkelingsplan Scheveningen Haven (SOP) van januari 1996.

De hoofdlijn van het oorspronkelijke voorontwerp blijft gehandhaafd: versterking van de aanwezige kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden. Rond de Eerste en Derde Haven en op Landhoofd C gaat het om ‘vis en handel’. Het actuele voorontwerp bevestigt de uitbreiding van bedrijvigheid in de visbranche met minimaal 20.000 m2. In het visafslaggebouw ontstaat de mogelijkheid een havenontvangstinstallatie (van chemisch en ander scheepsafval) te realiseren.

Recreanten en toeristen

Toerisme, recreatie en detailhandel zijn geconcentreerd in en rond de Tweede Haven. Herinrichting van de kaden moet het havengebied aantrekkelijker maken voor recreanten en toeristen. Het is de combinatie van visserij, beroepsvaart (‘zee en vis’) en recreatiehaven die Scheveningen Haven moet onderscheiden van andere kustplaatsen. Toeristen moeten de gelegenheid krijgen in dit gebied te overnachten. Langs de randen van de Tweede Haven bestaat ruimte voor de bouw van een hotel met maximaal 70 kamers. Deze beperkte overnachtingsfaciliteit laat de mogelijkheid open om te gelegener tijd ook elders in het havengebied een nieuwe hotelaccommodatie te realiseren, bijvoorbeeld aan de zuidzijde van de Boulevard.

Behalve door een hotel zal de overgang tussen werken en wonen aan de zuidzijde van de Tweede Haven worden gemarkeerd met 2500 m2 kantoorruimte.

De wanden rond de havenbekkens zijn volgens B en W zeer geschikt voor de versterking van de woonfuncties. Voor een beperkt deel is nieuwbouw mogelijk op nu onbebouwde gronden.

Reconstructie van bestaande bebouwing moet bijdragen aan een grotere diversificatie van woningen.

Bij de uitbreiding van de detailhandel denkt de gemeente met name aan ‘stuwende maritieme detailhandel’, overigens zonder duidelijk te maken wat hieronder precies moet worden verstaan. Zakelijke dienstverlening behoort volgens het nieuwe voorontwerp ook tot de detailhandel. Supermarkten worden uitgesloten. De plannenmakers zien bij voorkeur een werkelijke uitbreiding van het aanbod ontstaan.

Reageer op dit artikel