nieuws

De Euro

bouwbreed Premium

Voor de beoogde president van de Europese Bank, Wim Duisenberg, is er geen twijfel. De Euro komt er. En dat niet alleen, ook de afgesproken invoeringsdatum wordt gehaald. Zo niet, dan zullen de landen van de Europese Unie tal van schadeclaims tegemoet ke zien. Immers, bedrijven investeren op grote schaal om de Euro straks te implementeren. Op zich is dit een nieuw gezichtspunt. Politieke plannen die door moeten gaan, omdat overheden anders schadevergoedingen moeten betalen.

Als dit zo zou zijn, ke in Nederland heel wat advocaten aan de slag. Niet vanwege de Euro, maar omdat tal van politieke voornemens nooit en vaak veel later in daden worden omgezet.

Wat te denken van de vaste oeververbinding over de Westerschelde? Aan de orde sinds de jaren zestig of nog eerder. De tweede Coentunnel, waarvan tot heden slechts een onbenutte fly-over zichtbaar is. De verplaatsing van Zestienhoven is ook een aardig voorbeeld. Zonder twijfel hebben bedrijven al geld gestoken in het voornemen om aan de verwezenlijking van deze plannen een bijdrage te leveren. Zal het voor de bouw veel uitmaken of de Euro er komt? En dan meer in het bijzonder voor de Nederlandse bouwnijverheid. Om deze vraag te beantwoorden, moeten we kijken naar de effecten van de invoering van de Euro.

Er is onderscheid tussen de gevolgen binnen de Europese Unie en die tussen de Unie en de rest van de wereld. Binnen de Europese Unie treedt een besparing op in transactiekosten. Valutaverschillen vallen weg. Aan- en verkoopkoersen van marken, lires, peseta’s, enz. bestaan niet meer. Contracten op langere termijn kennen geen valutarisico’s meer en hoeven dus niet meer door swaps te worden gedekt. Dat bespaart weer kosten. Een contract in Duitsland of Frankrijk zal zo goed als een contract in Nederland in Euro’s worden opgesteld. Ook de handel in bouwmaterialen vindt voortaan in een munt plaats. Eigenlijk alleen maar voordelen zou je zeggen.

Verliezers zijn bankinstellingen die geld verdienen aan valuta-arbitrage. De grenswisselkantoren zullen een zware pijp roken, maar daar blijft het een beetje bij. De Nederlandse bouwnijverheid is voor meer dan 95 procent op het binnenland gericht. Daar zijn helemaal geen problemen te verwachten. Maar de rente en de inflatie dan? Het maakt toch wel wat uit, of je in Nederland dan wel in Spanje, Griekenland of Italie zit. Ik denk niet zoveel. Rentevoeten en inflatie ke van land tot land verschillen, al is het niet de bedoeling. Het grootste probleem zal zitten in de waarde van de Euro ten opzichte van dollar en yen. De externe waarde dus. Maar bouwen in Amerika en Japan is voor de Nederlandse bouwnijverheid geen optie. Dan is de externe waarde ook geen probleem.

Reageer op dit artikel