nieuws

Brabant vindt wegenplan rond Eindhoven te mager

bouwbreed

De provincie Noord-Brabant vindt de plannen van Rijkswaterstaat voor uitbreiding van de wegen rond Eindhoven ronduit te mager. Ze vormen geen oplossing voor de toenemende congestie op de wegen rond de lichtstad en verhogen de druk op het onderliggend wegennet.

In een advies over de concept-notitie nieuwe infrastructuur (NNI) voor de trajectstudie tangenten Eindhoven van Rijkswaterstaat schrijft de provincie dat de aannames over de groei van het autoverkeer in Brabant te laag zijn ingeschat. “Het gegeven dat de in het tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer beoogde groei van het autoverkeer op dit moment reeds nagenoeg is bereikt, leidt ertoe dat de door ons voorziene intensiteiten in 2010 gemiddeld ruim 20% hoger liggen dan in de NNI is aangenomen.”

In de NNI had Rijkswaterstaat aangegeven 4 alternatieven nader te willen uitwerken in de trajectnota. Daarbij gaat het in alle gevallen om uitbreiding van de bestaande capaciteit aan de westkant van Eindhoven tussen de knooppunten Batadorp en De Hogt en aan de zuidkant tussen De Hogt en Leenderheide. Alle andere mogelijkheden, zoals een extra autoweg oostelijk van Helmond en afmaken van het tangent aan de oostkant van Eindhoven zijn voor Rijkswaterstaat afgevallen.

Reden hiervoor was de problemen die opdoemen op het gebied van natuur, landschap en ruimtelijke ordening. Bovendien meende Rijkswaterstaat dat uitbreiding van west- en zuidtangent voldoende soelaas zou bieden, hetgeen de provincie dus niet ziet zitten.

Ontoereikend

“Op grond van onze verwachting met betrekking tot de groei van het verkeer achten wij alternatief 1 (verbreding bestaande tangenten naar 2 x 3 rijstroken) volstrekt onvoldoende. Ook alternatief 4 (bestaande tangenten uitbreiden met 2 x 2 doelgroepstroken) voldoet in onze ogen niet”, zo laat de provincie weten. Deze alternatieven behoeven daarom van de provincie niet nader te worden uitgewerkt in de trajectnota.

Heel nadrukkelijk wil Brabant daarom alternatieven met aanvullende wegenstructuur oostelijk van Helmond daarom niet uitsluiten. Daarbij wil de provincie geen voorkeur uitspreken welk alternatief nader onderzocht zou moeten worden.

Daarnaast is het in haar visie verkeerd om uitbreiding van de bestaande tangenten naar 4 x 2 of 2 x 4 rijstroken op voorhand uit te sluiten, dit in verband met overschrijding van de congestienorm.

Reageer op dit artikel