nieuws

Bouwbond FNV wil aparte status zzp’ers

bouwbreed

De Bouw- en Houtbond FNV wil een aparte stichting in het leven roepen om de belangen van zelfstandigen zonder personeel te behartigen. Op die manier ke ze profiteren van de knowhow van de bond en van verzekeringen voor onder meer rechtsbijstand. De vakbond doet dit voorstel deze week aan het eigen congres, dat van donderdag tot en met zaterdag bijeen is. Met een organisatie voor zelfstandigen hoopt de bond greep te krijgen op deze groeiende groep.

In de bouwnijverheid lopen zo’n 17.000 zzp’ers rond. In 1985 waren dat er nog 10.000. Deze mensen zijn formeel een onderknemer. Volgens de bouwbond zijn velen van hen echter net zo afhankelijk van hun opdrachtgever als een traditionele werknemer van zijn werkgever. Velen zijn bovendien niet of te laag verzekerd voor onder meer wettelijke aansprakelijkheid.

Als het congres de plannen goedkeurt, gaat het bondsbestuur de komende

Reageer op dit artikel