nieuws

Bouw en EnergieNed blijven steggelen over overgangsregeling Aansluitkosten blijven bron van onenigheid

bouwbreed

De Bouw en EnergieNed blijven het oneens over een overgangsregeling voor de aansluitkosten. Volgens een advies van EnergieNed gaan die bijna 100% omhoog, waardoor aannemers zo’n f. 1100 moeten betalen. Een compromis hangt echter nog op twee punten.

De verhoging van de aansluitkosten per 1 januari 1997, die overigens per distributiebedrijf kan verschillen, is gevolg van het feit dat EnergieNed vindt dat aansluitingen kostendekkend moeten zijn. Nu is dat voor 50% het geval. De resterende helft wordt doorberekend in de gas- en elektriciteitsprijs.

De aankondigingen van de prijsverhogingen verschillen nogal per distributiebedrijf. Een enkeling heeft het najaar vorig jaar al laten weten, anderen pas na 1 januari. Voor koop-/aannemingsovereenkomsten van voor 1 januari waarbij de oplevering na die datum plaatsvindt, en in het geval het distributiebedrijf de prijsverhoging daarna pas bekend heeft gemaakt tot de datum van bekendmaking, hebben aannemers geen rekening ke houden met de hogere aansluitkosten. Voor de gemiddeld f. 1100 extra kosten draaien die dan zelf op.

Wat de bouw vooral in het verkeerde keelgat is geschoten, is dat EnergieNed zonder enig overleg en op zo korte termijn het advies tot verhoging van de kosten heeft gedaan, reden voor onder andere het Nederlands Verbond van Ondernemingen in de Bouwnijverheid (NVOB) om medio december vorig jaar zijn leden te adviseren de hogere aansluitkosten niet te accepteren.

Overleg

NVOB, de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers (NVB) en VGBouw hebben in februari overleg gevoerd met EnergieNed, waarbij een compromis voor een overgangsregeling in het verschiet leek te liggen.

Deze houdt in dat voor koop-/ aannemingsovereenkomsten van voor 1 januari 1997 de oude aansluitkosten zouden gelden.

Daaraan verbond EnergieNed echter twee voorwaarden die voor de bouw onverteerbaar zijn. Zo moet de oplevering binnen een jaar plaatsvinden en moet de aannemer aantonen dat hij schade lijdt bij toepassing van de nieuwe aansluitkosten.

Die opleveringstermijn van 1 jaar wordt veel tekort geacht. Er zijn immers projecten waarbij de bouwtijd langer dan een jaar bedraagt. Dat geldt bijvoorbeeld voor appartementen.

In de boezem van de drie bouworganisaties begint men nu ongeduldig te worden. EnergieNed lijkt geen haast te hebben. “We ke moeilijk wachten met de oplevering van woningen tot er een oplossing is voor de overgangsregeling. Het duurt nu al zo lang en dat tikt behoorlijk aan. In het gunstigste geval krijgen de aannemers later (een deel van) de extra kosten terug”, zo zegt een betrokkene. Hij wijst erop dat ook de al geaccepteerde datum van 1 januari een compromis was. “Er zijn distributiebedrijven die het pas na 1 januari bekend hebben gemaakt.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels