nieuws

Bouw Duitsland blijft dit jaar fors in mineur

bouwbreed

De Duitse regering verwacht dat de bouwrecessie in 1998 ten einde komt. Vorig jaar nam de bouwproductie met 3 procent af en zal ook dit jaar verder teruglopen. Het kabinet sluit het treffen van fiscale maatregelen die de bouw ten goede komen uit. Over andere tegemoetkomingen valt daarentegen wel te praten. Bonn wil met een zestien punten tellend programma meer vaart brengen in ’s lands bouwnijverheid. Vandaag (vrijdag) vindt de vierde onderhandelingsronde over de cao plaats.

Het bondsministerie van financien studeert intussen op een verhoging van de lineaire afschrijving voor nieuwbouwwoningen, ondanks de verklaring dat er geen fiscale maatregelen komen. De afschrijving bedraagt momenteel 2 procent en kan volgens het departement oplopen tot 3 of 4 procent. Het puntenprogramma schrijft onder meer een strengere controle voor op het Entsendegesetz, een verbetering van het aanbestedingsbeleid en een oproep aan openbare opdrachtgevers om rekeningen sneller te voldoen. Onderzoek leerde het kabinet dat ruim een derde van de Duitse aannemers voorbij gaat aan de regelingen voor het minimumloon. Bonn wil dat de bedrijfstak in de komende cao-onderhandelingen opnieuw het zogeheten wintergeld bestudeert. Een hernieuwde invoering van het zogeheten slechtweergeld wordt daarentegen afgeraden. Inplaats daarvan moet eerder worden overgegaan tot uitbetaling van het wintergeld.

Arbitrage

Het wintergeld zal naar verwacht de cao-onderhandelingen beheersen. Lopen de onderhandelingen vast dan biedt het onderwerp geen mogelijkheden voor arbitrage. De bijbehorende raamovereenkomst loopt nog tot 1999. De onderhandelingspartijen ke alleen over een nieuwe regeling overeenstemming bereiken. Werkgevers en werknemers gaan er evenwel niet van uit dat in de gesprekken onoverkomelijke hindernissen opduiken. De werkgevers hopen dat de werknemers instemmen met langere werktijden in perioden van goed weer die de uitval in de perioden met slecht weer ke compenseren. Stroever zullen de discussies over de dertiende maand verlopen. De werkgevers willen dit bedrag halveren. Een ander moeizaam onderwerp is de loondoorbetaling bij ziekte. Hier willen de werkgevers vasthouden aan de wettelijke regeling die uitgaat van 80 procent van het nettoloon. Het ligt in de verwachting dat over deze twee punten en over de nieuwe loonronde arbitrage zal plaats vinden.

Ontslagen

Vorig jaar steeg het aantal werklozen in de Duitse bouw met 100.000. In december telde de bedrijfstak 250.000 baanlozen; een aantal dat in februari zelfs opliep tot 400.000. De vakbeweging verklaart dat laatste cijfer met de ruim 200.000 bouwvakkers die als gevolg van ‘de winter’ werden ontslagen. De reden voor deze ontslagen zou in het falen van het zogeheten overbruggingsgeld liggen; een regeling die het slechtweergeld moest vervangen. Anders dan voorheen moeten aannemers het personeel bij vorstverlet uit eigen portemonnee betalen. Alleen in perioden van zeer strenge vorst kan de overheid nog bijspringen. De kritiek ten spijt wil het kabinet vooralsnog niet van een aanpassing weten.

Reageer op dit artikel