nieuws

Betaalbaar alternatief voor verdiepte A4

bouwbreed

Twee tunnelbuizen voor een verdiepte A4 bij Schiedam en Vlaardingen met daar bovenop een woonwijk van 1500 woningen. Dit alternatief heeft de ontwikkelingscombinatie Vlaardingen Schiedam gisteren gepresenteerd. De A4 Noord kost dan maar de helft van het recentelijk gepresenteerde Regioplan en f. 167 miljoen meer dan aanleg op maaiveldniveau, die totaal op f. 428 miljoen is begroot.

De ontwikkelingscombinatie bestaat uit Muwi Vastgoed, Mabon, Hollandsche Beton en Waterbouw (HBW), Oranjewoud en Cauberg-Huygen. Verder hebben zes corporaties de hadden ineen geslagen en werken samen als MVS Woningcorporaties.

Dit alternatief voor een gedeeltelijk verdiepte aanleg van de A4 gaat uit van twee tunnelbuizen. Een voor iedere rijrichting. De kosten voor deze tunnel zijn door HBW berekend op f. 175 miljoen. Twee losse tunnelbuizen van 2 x 3 rijstroken liggen qua fundatie los van de naastliggende bebouwing. Met deze constructie is geen onderwaterbeton nodig wat zeer kostenbesparend werkt.

Hierdoor is het mogelijk om funderingen van woningen tussen en rond de tunnelbuizen te maken. “Je kunt huizen naast de tunnel bouwen en je tuin ligt feitelijk bovenop de A4. Gedeeltelijke overkragingen van gebouwen boven de tunnel kan ook. Met twee tunnels is die weg nauwelijks herkenbaar meer terug te vinden in de wijken”, aldus F.F. de Reede, directeur van Muwi Vastgoed die met enige trots de tekeningen laat zien.

Wonen langs klaverblad

“Het is niet meer van deze tijd om wegen met aan twee kanten geluidsschermen van vijf meter te bouwen. Door de A4 worden de woonwijken Holy en Groenoord/Woudhoek doorsneden. Terwijl ons alternatief juist uitgaat van nieuwbouwplannen om de wijken aan elkaar te ritsen. Circa 1500 woningen en andere gebouwen zorgen juist voor een extra impuls voor deze wijken”, vult B.C. Pluimer, directeur Patrimonium Woningstichting aan.

“In deze wijken liggen 15.000 woningen uit vroegnaoorlogse wijken. De komende tijd worden die huizen aangepakt. Om een gunstig investeringsklimaat te creeren en een betere woonomgeving hebben we de handen ineen geslagen om een stap vooruit te komen in plaats van achteruit. Nieuwbouw en extra voorzieningen zijn een stuk positiever dan wonen langs een klaverblad.”

Met dit alternatief, de Rits-variant, gaat ook nog eens f. 85 miljoen zitten in verwerving van de grond, verplaatsing en bouwrijp maken van de grond. Daar staat tegenover dat f. 93 miljoen binnenkomt; f. 78 miljoen voor woningbouw en f. 15 miljoen uit overige functies, zoals kantoorbouw en wijkvoorzieningen.

De ontwikkelingscombinatie Vlaardingen-Schiedam wil voor de ontwikkeling de contractvorm ‘General Contracting’ kiezen. Deze organisatievorm valt binnen de Europese aanbestedingsregels.

Minister Jorritsma heeft steeds laten weten dat wat haar betreft de A4 op maaiveldniveau aangelegd moet worden. Alternatieven zijn een stuk duurder en gaan ten koste van andere infrastructuur. De bedenkers van dit plan hopen dat zij de minister toch ke overtuigen, vooral omdat dit alternatief naast veel stedenbouwkundige voordelen ook zeer betaalbaar is.

Reageer op dit artikel