nieuws

Als tussenstap op weg naar rechter BNA legt architectenlijstjes voor aan minister Wijers

bouwbreed

De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) gaat gemeenten die werken met voorkeurslijstjes voor architecten aanklagen bij minister Wijers van Economische Zaken. Ook het loutere advies om een bepaalde architect te gebruiken acht de BNA al in strijd met Wijers’ Wet op de Economische Mededinging. Krijgt de BNA bij Wijers nul op het rekest, dan stapt de bond naar de rechter. Concrete voorbeelden van aan te pakken gemeenten heeft de BNA overigens nog niet.

Munitie voor dit offensief haalt de BNA uit de antwoorden die minister De Boer (VROM) eerder deze maand gaf op kamervragen van de VVD over mogelijk misbruik van architectenlijstjes. Hoewel deze minister geen reden tot optreden zag en vermoedde dat het verschijnsel zich ook niet op grote schaal voordoet, gaf zij wel aan dat lijstjes nooit dwingend mogen zijn. Gemeenten mogen van haar een bepaalde architectenkeuze adviseren of door middel van voorkeurslijstjes hun ambitieniveau aangeven. Zolang ze maar niet enigerlei beperking opleggen, want dan handelen ze in strijd met de Wet op de Economische Mededinging, aldus de antwoorden van De Boer.

De BNA beschouwt dit laatste als steun in de rug in de kruistocht die hij al langer voert tegen het gebruik van voorkeurslijstjes. De BNA vindt daarbij, anders dan minister De Boer, dat ook louter adviserende lijstjes al in strijd zijn met de wet. Het oogmerk daarvan is tenslotte om opdrachtgevers te beinvloeden. In de praktijk komt dat neer op beperking van de vrije mededinging. Zoals BNA-medewerker drs. Jan van Rijn stelt: “Je moet als opdrachtgever wel een heel rechte rug hebben om tegen het advies van de gemeente in te gaan, op het gevaar af van allerlei extra rompslomp.”

Op weg naar de rechter

De BNA is van zins het gebruik van lijstjes, hoe louter adviserend ook, te inventariseren en aan minister Wijers voor te leggen.

Concrete voorbeelden heeft de BNA overigens nog niet. Voor de nieuwbouw op de Vinexlocatie Leidsche Rijn heeft de betrokken gemeente weliswaar het beleidsvoornemen om een groslijst van in te schakelen architecten op te stellen, maar concreet is dat nog niet. Ook een dergelijk voornemen in Amsterdam kan de BNA nog niet hard maken.

De strijd die de bond vorig jaar al aanbond met de gemeente Amsterdam over de architectenkeuze voor de nieuwbouw op Borneo-Sporenburg heeft geen succes gehad. De gemeente liet weten dat er in de regeling een ontsnappingsclausule zit: wie wil, kan een andere architect nemen. De ook daarover aangeschreven minister Wijers liet daarop weten geen reden tot ingrijpen te zien.

De BNA zal nu dit soort regelingen-met-ontsnappingsclausule toch weer aan de minister voorleggen. Het is een tussenstap op weg naar de rechter, als EZ blijft weigeren om in te grijpen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels