nieuws

Akkoord over verhaal wao-schade op losse schroeven

bouwbreed

Het akkoord over het vergoeden van de wao-schade van arbeidsongeschikt geworden verkeersslachtoffers staat op losse schroeven. Het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV) is teruggekomen op een eerdere concept-overeenkomst met commerciele verzekeraars omdat dat akkoord bij nader inzien de sociale fondsen voor honderden miljoenen guldens zou duperen.

Vorige maand werd al duidelijk dat de uitvoerders van de wao (GAK, Cadans, GUO, SFB en USZO) grote moeite hadden met het voorlopige onderhandelingsresultaat. Op de nog te verrekenen schadegevallen zou zelfs een verlies van een miljard gulden geleden worden.

Staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken bevestigt desgevraagd dat het LISV opnieuw met de commerciele verzekeraars om tafel is gaan zitten. Bij het verhalen van WAO-schade gaat het om grote bedragen. Dat komt omdat bij arbeidsongeschiktheid de uitkeringslasten in principe tot het 65e levensjaar ke doorlopen. Deze kosten komen in principe voor rekening van de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Reageer op dit artikel