nieuws

Akkoord over tilnorm van 23 kilo in steigerbouw

bouwbreed

Er komt een A-blad voor de steigerbouw. Vandaag zullen alle betrokken partijen in finaal overleg de definitieve tekst accorderen. Die voorziet in een maximaal tilgewicht van 23 kilo voor staanders, liggers, diagonalen, planken, roosters, vloerdelen en overige grote elementen. Alles wat zwaarder is mag voortaan niet meer door een werknemer worden gesjouwd en ge(de)monteerd. In dat gevel moeten meer mensen of (mechanische) hulpmiddelen worden ingezet.

Peter Stuvel

De totstandkoming van het A-blad Steigerelementen kende een lange en vooral roerige voorgeschiedenis. In 1993 gaven sociale partners in de bouw opdracht aan de stichting Arbouw om dat document te ontwikkelen, teneinde de zware fysieke belasting van (fulltime) steigerbouwers te verlichten.

Arbouw stelde vervolgens een begeleidingscommissie in. Daarin hadden zitting de Vereniging van Steiger en Hoogwerkbedrijven (VSB), Aboma/Keboma en bouwbonden FNV en CNV. Er werden diverse concepten voor een A-blad opgesteld, maar overeenstemming werd niet bereikt.

Begin oktober 1995 kwam het zelfs tot een knetterende ruzie tussen de VSB en Arbouw/bouwbonden. De directe aanleiding vormde een zogeheten eindconcept, dat uitging van een tilnorm van 15 kilo. En dat was tegen het zere been van de steigerbouwbedrijven.

Zij veegden de vloer aan met dat concept A-blad. Want dat resulteerde volgens hen in “meer onveiligheid, kapitaalvernietiging van honderden miljoenen guldens en nog grotere concurrentievervalsing”. De VSB voelde zich ‘genomen’, omdat er van haar deskundige inbreng niets was terug te vinden in het concept: “Er is wel met ons gesproken, maar niet naar ons geluisterd.”

De in het betreffende A-blad neergelegde ‘Maximale Arbouw Limiet’ (MAL) van 15 kilo zou volgens de VSB tot gevolg hebben, dat steigerelementen qua lengte beperkt moesten gaan worden tot iets meer dan 3 meter. En dat zou juist de onveiligheid bevorderen. De VSB wees erop dat dan niet alleen veel meer handelingen per werknemer zouden plaatsvinden, maar dat bovendien de steigers zelf minder stabiel zouden worden. Immers, de constructie zou meer verbindingen krijgen.

De VSB verwees in dat verband naar het P-blad van de overheid, waarin steigerelementen van 4 tot 6 meter verplicht werden gesteld.

Kapitaalvernietiging

Vasthouden aan een MAL van 15 kilo zou tenslotte impliceren dat de tot nu gehanteerde elementen van 4,5 of 6 meter lang, die maximaal 25 kilo wegen, niet meer gebruikt konden worden danwel verzaagd zouden moeten worden. Hetgeen voor de steigerbouwbedrijven een enorme kapitaalvernietiging tot gevolg zou hebben gehad.

Pogingen van Arbouw en de bouwbonden om de gemoederen te sussen mislukten faliekant. Tijdens een bijeenkomst in Nieuwegein fulmineerden de VSB-leden tegen het concept-blad. Met als resultaat dat het in de prullenbak verdween.

Nadien bleef het heel lang stil rondom het A-blad. Maar achter de schermen werd de overlegkar toch weer in het spoor getrokken. Op verzoek van de VSB werd bovendien de KOMAT (organisatie van materieeldiensten van de grote aannemers) bij het overleg betrokken.

Uiteindelijk werd in februari dit jaar consensus bereikt over het zoveelste ontwerp van een A-blad. Vandaag wordt het eindconcept vastgesteld, waarna Arbouw de zaak verder kan afronden. Officiele presentatie van het nieuwe A-blad is over enkele weken te verwachten.

Zie ook pagina 9: Steigerbouwers ke leven met tilnorm

Reageer op dit artikel