nieuws

Woningen en bedrijfsruimten in Schiehaven-Mullergebied

bouwbreed Premium

In het gebied Schiehaven-Mullerpier te Rotterdam worden 1750 woningen gebouwd. Ook komt er 65.000 vierkante meter bedrijfsruimte. De bouw begint in 1999 en moet in 2007 voltooid zijn. Wie gaat bouwen is vooralsnog onbekend. De gemeente onderhandelt met vier gegadigden waarbij het gaat om het Bouwfonds, de ontwikkelingscombinatie Schiehaven-Mullerpier, Eurowoning en Wilma. De onderhandelingen worden nog voor de zomer afgerond.

Dit werd gisteren bekendgemaakt tijdens de presentatie van de plannen. Na de onderhandelingen met de ontwikkelaars wordt bekend of de gemeente met een of meerdere van hen in zee gaat, aldus wethouder H. Kombrink (ruimtelijke ordening/grondzaken).

De nieuwbouw bestaat voor 40 procent uit sociale woningbouw en voor 60 procent uit marktwoningen, met andere woorden 702 huurwoningen en 1048 koopwoningen.

Het gebied waar gebouwd wordt, ligt op het grondgebied van de Rotterdamse deelgemeente Delftshaven. Het bestrijkt ongeveer 30 hectare en bestaat uit vijf deelgebieden.

De 1750 woningen bestaan uit appartementen in hoog- en middelhoogbouw en ook komen er eengezinswoningen.

Ze zijn met name bestemd voor mensen met een modaal of bovenmodaal inkomen. Zij vestigen zich momenteel vaak in omliggende gemeenten omdat ze in Rotterdam geen geschikte woningen ke vinden.

De duurste woningen komen op de Mullerpier.

“Uitgangspunt voor deze locatie is 80 procent woningbouw in de markt en 20 procent sociale woningbouw”, aldus het masterplan.

In het overige gedeelte is de verhouding 50 procent koop- en 50 procent huurwoningen.

De maximale bouwhoogte is 90 meter op de twee pieren in het gebied en 50 meter in het overige gedeelte.

Havenpanden

“Daarmee blijft de hoogbouw ondergeschikt aan het centrumstedelijk gebied en aan de Euromast en wordt de bestaande bebouwing ten noorden van de Westzeedijk niet gedomineerd door te hoge bebouwing in de directe nabijheid”, aldus het Masterplan. Op dit moment wordt de Mullerpier gebruikt als kermisterrein. In de toekomst moet de kermis naar een andere plek verhuizen en hiertoe is het noodzakelijk dat Van Gend en Loos naar een andere plek gaat. Hierover zijn onderhandelingen gaande.

In het gebied moeten naast woningen ook recreatiemogelijkheden komen en bedrijfsruimten. Hiertoe worden een aantal monumentale havenpanden verbouwd. “Een eerste aanzet daartoe is al gegeven door het bedrijf van Chiem van Houweninge (Blue Horse Productions) dat de voormalige energiecentrale ombouwt tot opname studio”, aldus een toelichting op de plannen. Verder wordt onderzocht of in Jobsveem een hotel kan worden gebouwd.

Reageer op dit artikel