nieuws

Woningbouw in Overijssel binnen drie jaar verdubbeld

bouwbreed Premium

De woningbouw in de vijf grote steden van Overijssel is tussen 1994 en 1997 bijna verdubbeld. In 1995 werden er 3200 huizen gebouwd en voor de periode tot 2000 verwachten de steden en de provincie jaarlijks 3400 huizen op te leveren. De explosieve groei is te danken aan intensieve samenwerking tussen de provincie en de steden.

Dit blijkt uit het rapport Woningbouw in de grote steden van Overijssel 1996-2000, dat onlangs verscheen.

Koploper is Enschede waar het aantal beschikbare huizen in 1995 groeide met ruim 1000 woningen dat wil zeggen 600 meer dan in 1994. Daarna volgen Zwolle (ruim 800), Hengelo (circa 600), Almelo en Deventer (beide rond 400).

In de eerste helft van de jaren negentig luidde de afspraak tussen steden en provincie dat volgens de VINEX-akkoorden jaarlijks 3100 huizen zouden worden opgeleverd. Dit bleek niet haalbaar vanwege financiele problemen, gebrek aan infrastructuur en langdurige procedures bij bodemsanering.

Hierop besloten de provincie en de steden te gaan samenwerken om de zaak op te krikken. Dit leidde onder meer tot het vereenvoudigen en versnellen van tal van procedures. “De integrale aanpak houdt in dat er gezamenlijk prioriteiten worden gesteld, en dat de procedures vereenvoudigd worden en dus korter duren”, aldus het rapport. “Dat houdt bijvoorbeeld in dat ze niet na elkaar worden afgewerkt, maar parallel aan elkaar.”

Verder krijgen de grote steden voorrang bij het afhandelen van plannen en hebben ze meer mogelijkheden om zelfstandig procedures af te handelen.

‘Sectorbureaus’

Bodemsanering is een van de zaken die het bouwproces sterk vertraagt. Volgens Gedeputeerde H. Kemperman is dit vooral te wijten aan het beleid van het ministerie van Verkeer Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). “We lopen nog vaak tegen een sterk sectoraal denken bij VROM aan. Je komt met je plannen toch weer op verschillende ‘sectorbureaus’ terecht en dan neemt de snelheid van de ambtelijke molen weer behoorlijk af.”

De gedeputeerde wil dat het ministerie meer vrijheid geeft aan de provincie en gemeenten om zelf hun problemen -zoals het schoonmaken van vervuilde grond- op te lossen. “We hebben bewezen dat we het aanke, dat we op tijd problemen signaleren en snel knopen ke doorhakken. Geef ons dan de ruimte en de vrijheid om op onze manier te werken. VROM wil er nog niet aan”, aldus Kemperman.

Reageer op dit artikel