nieuws

Westerscheldetunnel moet aanmerkelijk veiliger worden

bouwbreed

De veiligheid van de Westerscheldetunnel moet worden verbeterd. Er worden aanvullende voorzieningen beoordeeld. Waar die verantwoord zijn, zullen ze in het ontwerp worden toegepast. Door aanpassen van het ontwerp komt de bouwplanning onder spanning. Al het nodige wordt echter gedaan om vertraging van de opleveringsdatum van 15 november 2002 te voorkomen.

Dat schrijft minister Jorritsma-Lebbink in antwoord op kamervragen van Tweede-Kamerleden Van Dijke en Stellingwerf (beiden van de RPF) over de veiligheid in de Westerscheldetunnel. De vragen waren mede betrokken op de afstand van de dwarsverbindingen tussen de twee te boren tunnelbuizen. Deze moeten dienen als vluchtwegen in geval van een calamiteit. In het conceptontwerp van Rijkswaterstaat zijn dwarsverbinding voorzien op onderlinge afstand van 500 meter. Die afstand is gebaseerd op studie van de onderzoeksinstelling TNO. Daarin is het persoonlijke risico bij een afstand van 100 meter, die zou volgen uit de ‘Richtlijnen vervoer gevaarlijke stoffen door tunnels gelegen in autowegen’, vergeleken met het risico bij een afstand van 500 meter. De gevolgde benadering heeft geleid tot aanvaarden van een afstand van 500 meter voor de dwarsverbindingen.

De afstand van 100 uit de richtlijn berust op het overnemen van de gangbare bouwpraktijk bij tunnels. Tot nut toe zijn dat afgezonken tunnels. Die worden gemaakt van betonnen elementen. Die hebben een maximale lengte van 100 meter. De dwarsdoorsnede voorziet in twee tunnelbuizen. In de elementen worden sparingen gemaakt om tijdens de bouwfase van het ene compartiment in het andere te komen. In de gebruiksfase worden deze sparingen gebruikt als vluchtmogelijkheid.

Verbeteren

Niet bekend

De Combinatie Middelplaat Westerschelde (KMW) heeft een contract voor het maken van het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van de een geboorde Westerscheldetunnel. Dat moet gedaan worden voor een bedrag van f. 1,6 miljard. De opleveringsdatum is 15 november 2002. Bij KMW wilde men niet reageren op eventuele wijzingingen in het ontwerp en de mogelijke financiele gevolgen daarvan. Wel werd gemeld dat: “Een broedende kip moet je niet storen. En daar is hier sprake van.”

Reageer op dit artikel