nieuws

Rijkswaterstaat meet zout bij open Haringvlietsluizen

bouwbreed Premium

Gisteren is een proef gestart met de Haringvlietsluizen. De sluizen zijn tijdens vloed opengezet om zout water te laten binnendringen. Gedurende maximaal negen getijden zullen de sluizen tijdens eb en vloed open staan. Hoe beter de zoutindringing bekend is hoe beter de gevolgen van een ander beheerregime te voorspellen zullen zijn. Met de resultaten van de proef hoopt Rijkswaterstaat bijvoorbeeld betere voorspellingen te ke doen voor situaties waarbij de sluizen permanent voor een gedeelte open staan.

De opening van de sluizen is bij de proef zo’n 900 vierkante meter. Dat is ongeveer 15% van de totaal mogelijke sluisopening. Gedurende de duur van de proef wordt de zoutindringing gemeten. Het is van groot belang te weten op welke plaatsen het zoute water doordringt en waar niet. De effecten van de proef zullen niet zo groot zijn meent Rijkswaterstaat. De hoogwaterstanden in het Haringvliet, Hollands Diep en de Biesbosch gaan slechts enkele centimeters omhoog. In de laagwaterstanden is meer te merken. Die gaan 1 tot 2 decimeter omlaag. Maar ten opzichte van de dagelijkse verschillen in de laagwaters gaat het om een kleine wijziging. De stroomsnelheden blijven overal laag. Dat moet om te voorkomen dat verontreinigd slib uit het Haringvliet in de Noordzee terecht komt.

Reageer op dit artikel