nieuws

Overijssel gaat natuur inrichten

bouwbreed

De provincie Overijssel maakt plannen om de landelijke omgeving in te richten. Dit vloeit voort uit het overheidsbeleid dat deze taak aan de provincies delegeert.

De provincie gaat zich onder meer bezighouden met opzetten van projecten. Dit blijkt uit de nota Landinrichting in Overijssel. De nota legt de nadruk op de hoofdlijnen van het beleid. Het is onder meer de bedoeling dat nieuwe en bestaande natuurgebieden beter worden ontsloten en dat ook de interne waterhuishouding wordt verbeterd. Concrete plannen voor landinrichtingspoen staan er niet in. Ook verscheen onlangs de ‘Beleidslijn van de provincie Overijssel met betrekking tot de uitvoering van groene wetten’. Hierin wordt een beeld geschetst van hoe de provincie zich wil gaan bedienen van onder meer de Boswet, de Natuurbeschermingswet en de Natuurschoonwet. Uitvoering van deze wetten is vanaf 1996 een taak van de rpvoncie. “De insteek van de provincie zal; zijn dat de groene wetten niet remmend, maar juist stimulerend zullen werken op de uitvoering van regionaal- en gebiedsgerichtbeleid”, aldus de beleidsnota.

Reageer op dit artikel