nieuws

Ook ‘laatste’ dag overleg levert geen cao op

bouwbreed

Woensdag, op wat door de bouwbonden ‘de laatste onderhandelingsdag voor een nieuwe bouwcao’ werd genoemd, verliepen de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers erg stroef. In Odijk presenteerden werkgevers, na elkaar tot dinsdagavond laat over en weer enigszins te zijn tegemoet gekomen, een ‘totaalbod’. Bij het ter perse gaan van deze krant was nog geen principe-akkoord bereikt.

De vakbonden verklaarden eerder dat de onderhandelingsronde over twee dagen de laatste zou zijn. Als geen overeenstemming kon worden bereikt, “zouden werkgevers een probleem hebben”, zo liet men weten.

De bouwbond-CNV zal dan zijn bondsraad raadplegen, de bondsraad van de bouwbond van het FNV gaf al eerder toestemming over te gaan tot acties. Het Zwarte Corps zal zich dan ook moeten beraden op wat hem te doen staat.

Dinsdagmorgen bij de aanvang van de onderhandelingen kwamen werkgevers de bonden op het punt van het uitzendwerk tegemoet. Men hield niet langer vast aan het betalen van uitzendkrachten volgens de Abu-cao. Uitzendkrachten zouden volgens de bouwcao ke worden gehonoreerd. Alleen zouden andere onderdelen van de bouwcao, waaronder de bedrijfstakeigenregelingen niet van toepassing zijn gedurende het uit te voeren experiment.

Tegemoetkoming

Behalve verschil van mening over het uitzendwerk werd ook duidelijk dat de gevraagde loonsverhoging van 0,75% bovenop de prijscompensatie voor de werkgevers onaanvaardbaar was.

Aanvankelijk dacht men in werkgeverskring dinsdagavond, dankzij hun tegemoetkoming op het voor de bouwbonden zo belangrijke punt van uitzenden, er snel uit te komen.

Toen dat niet het geval bleek te zijn, stelde de werkgeversdelegatie voor de over en weer gedane voorstellen in een totaalbod neer te leggen, dat woensdagmiddag zou worden goed- of afgekeurd.

Dat totaaloverzicht lokte echter weer het nodige overleg en schorsingen uit. En wel zoveel dat bij het ter perse gaan van deze krant nog geen zicht op een principe-akkoord aanwezig bleek.

Reageer op dit artikel