nieuws

Limburg wil VIP’s in kasteel ontvangen

bouwbreed

Het kasteel Groot Buggenum in Grathem moet een ontmoetingsruimte worden voor genodigden van de provincie Limburg. Het college van GS wil het kasteel dan ook met een ontmoetingsruimte voor ongeveer 75 personen uitbreiden. In de statenfractie is met enthousiasme op de plannen gereageerd.

Sinds 1980 heeft de provincie Limburg het kasteel in bezit. De eigenaar van het rustieke onderkomen, professor dr. H. Hentrich, verkocht het optrekje toen voor een symbolisch bedrag aan Limburg. Wel bedong hij bij die verkoop zijn leven er te mogen slijten. De uit Duitsland afkomstige professor is inmiddels de negentig gepasseerd. De oudste verwijzing naar het kasteel dateert van 1400. Nadien hebben verval, opbouw, brand en vernieuwing elkaar opgevolgd tot het einde van de 19e eeuw. Het huidige Groot Buggenum is door professor Hentrich in de zeventiger jaren gebouwd. Sinds de Tweede Wereldoorlog was het kasteel een ruine. Hentrich restaureerde en renoveerde het 25 vertrekken tellende hoofdgebouw tot een lustoord. De inrichting van het huis is een ware kunstverzameling bestaande uit meubelstukken, tapijten, schilderijen, sculpturen, porselein, kristal en bestek.

Sinds de aankoop draait de provincie jaarlijks op voor de onderhoudskosten. Die komen neer op een bedrag van f. 120.000.

Ontmoetingsruimte

Nu wil Limburg ook daadwerkelijk iets met het bezit doen. Het voorstel is om de begane grond van het kasteel te verbouwen voor de ontvangst van kleine gezelschappen. Op de eerste en tweede verdieping van het kasteel zijn vier kamers die als logeerverblijven ke worden benut. “Daarvan is er een aan te merken als luxe suite geschikt om aan te bieden aan VIP’s”, aldus het Limburgse college van GS in het statenvoorstel. Om een succesvol ontmoetingscentrum te realiseren pleit het provinciebestuur voor een uitbreiding van de bestaande garage tot een paviljoen met entree, eventueel nevenzaal, sanitaire voorzieningen en een keuken.

De statencommissie Financien die zich afgelopen week over het voorstel boog, is enthousiast. Volgende week nemen Provinciale Staten een besluit. Volgens een woordvoerder zullen daarna definitieve plannen voor de uitbreiding worden gemaakt. Het is overigens de bedoeling dat de uitbreiding niet voor rekening en risico van de provincie wordt gerealiseerd.

Reageer op dit artikel