nieuws

Limburg verscherpt meldingsplicht bij verontreiniging DSM

bouwbreed Premium

De provincie Limburg gaat de wettelijke meldingsregelingen bij milieuverontreinigingen en calamiteiten op het DSM-terrein in Geleen verscherpen. De verscherpte meldingsplicht houdt in dat DSM niet alleen de grote en kleine milieudelicten (tweehonderd per jaar) moet melden aan het provinciaal bestuur, maar ook aan de Regionale Almerings Centrale. RAC en de provincie geven de melding door aan het desbetreffende gemeentebestuur.

DSM heeft een eigen saneringsdienst die onder controle staat van de provincie als bevoegd gezag. De aangescherpte regeling, die gaat gelden voor alle Limburgse bedrijven, is een gevolg van benzeenlek op het terrein van DSM-Geleen op 11 februari 1996. DSM gaf het voorval een dag later door. De provincie verzuimde de gemeente Geleen hiervan in kennis te stellen. Door het lek in een transportleiding voor benzeen, vanaf de DSM-locatie naar de haven in Stein, verdween van 1994 tot 1996 180.000 liter benzeen in de grond. De milieuramp kwam aan het licht door het milieuverslag 1996 van de provincie. Ook Provinciale Staten waren niet op de hoogte. In een recente Statenvergadering bleek ook dat de ambtelijke dienst van de provincie het delict niet meldde aan gedeputeerde De Waal.

Reageer op dit artikel