nieuws

Europese richtlijn

bouwbreed

De complexe Europese richtlijn zal kritisch tegen het licht moeten worden gehouden. Dit staat in de geannoteerde agenda voor de Europese ministerraad die op 13 maart wordt gehouden. Daar zullen onder meer de problemen worden besproken rond overheidsaanbestedingen die vallen onder de richtlijn. Eind vorig jaar heeft de Europese Commissie hier een Groenboek over uitgebracht, waaruit blijkt dat de diverse richtlijnen op dit gebied slechts weinig effect hebben gehad.

In het Groenboek noemt de Commissie een aantal mogelijkheden om tot een betere toepassing te komen van de regels, zoals sancties, elektronische verspreiding van tenders en dergelijke. Nederland vindt het terecht dat de problemen aan de orde worden gesteld. Bij het zoeken naar oplossingen zal ook kritisch gekeken moeten worden naar het gecompliceerde karakter van de vigerende richtlijnen, zo vindt het kabinet.

Op 13 maart zal de Europese Commissie een presentatie houden voor de ministerraad over de manier waarop zij een nadere invulling wil geven aan de ideeen uit het Groenboek.

Reageer op dit artikel