nieuws

Deel Flevoland wil bij Randstad horen

bouwbreed Premium

Zuidelijk-Flevoland moet volgens de Kamer van Koophandel in deze provincie een onderdeel worden van de noordvleugel van de Randstad. Om dat voor elkaar te krijgen pleit de kamer onder meer voor een snelle ontwikkeling van het zogenoemde Oostflankgebied, de as Amsterdam-Almere-Amersfoort.

Met de spoedige ontwikkeling van dit Oostflankgebied kan volgens de kamer een dubbelslag worden geslagen. Om te beginnen krijgt het noordelijk deel van de Randstad meer ruimte voor werken, wonen en recreeren. Daardoor zal de druk op de huidige Randstad en het Groene Hart volgens de kamer afnemen. Daarbij krijgt Flevoland de economische impuls die noodzakelijk is om de ontwikkeling van de werkgelegenheid positief te beinvloeden.

In Flevoland blijft de groei van het aantal banen op dit moment achter bij de bevolkingsgroei. Volgens de Kamer van Koophandel moet eerst de infrastructuur worden aangepakt. Voorbeeld op korte termijn is het doortrekken van de A-6 naar de A-9. Het gaat om een nieuw stuk snelweg tussen Muiderberg tot voorbij Abcoude, waardoor onder meer de verbinding met Schiphol veel beter wordt.

Verder dringt de kamer aan op de aanleg van de A30 van Almere via Nijkerk richting Barneveld. De Kamer van Koophandel heeft haar zienswijze inmiddels onder de aandacht gebracht bij de vaste Tweede-Kamercommissie voor VROM.

Reageer op dit artikel