nieuws

Bouwkennis arbodienst belangrijker dan certificaat

bouwbreed

Bouwbedrijven die in zee gaan met een arbodienst, doen er goed aan om na te gaan of die arbodienst voldoende kennis en ervaring heeft op het gebied van arbodienstverlening in de bouwnijverheid. Dat die arbodienst over een verplicht certificaat beschikt, is uiteraard ook van belang. Maar zo’n certificaat staat niet garant voor de specifieke kwaliteit die de bouwnijverheid van arbodiensten verwacht.

Bouwbedrijven ke zelf veel regelen als het gaat om de zorg voor goede arbeidsomstandigheden. Dat is het uitgangspunt van nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van arbozorg. Daarbij is echter professionele deskundigheid vereist, en daarom zijn ondernemingen sinds januari 1996 wettelijk verplicht voor een aantal belangrijke zaken een arbodienst in de arm te nemen. Die arbodienst moet dan wel gecertificeerd zijn door het Projectbureau Certificering Arbodiensten (PCA).

De arbodiensten die uitvoering geven aan het pakket bedrijfsgezondheidszorg hebben daarnaast extra voorzieningen getroffen om een goede en uniforme uitvoering van de begeleiding van de werknemers te ke garanderen. Overigens hebben niet alle arbodiensten oog voor het belang hiervan. Zij wijzen dan op het feit dat ze gecertificeerd zijn, en vragen zich af of die aanvullende maatregelen wel zo nodig zijn. Getuigt dat certificaat nog niet voldoende van hun vakbekwaamheid?

Kwaliteitsverschillen

Natuurlijk is het belangrijk dat arbodiensten zijn gecertificeerd. Zo’n certificaat zegt iets over de professionaliteit van de betreffende arbodienst, en die professionaliteit komt ondernemingen ten goede. Maar helaas leert de praktijk ook dat een PCA-certificaat niet garant staat voor de specifieke kwaliteit die de bouwnijverheid van arbodiensten verwacht. Die kwaliteit houdt in dat arbodiensten de nodige kennis en ervaring hebben op het gebied van arbodienstverlening in de bouwnijverheid.

Niet elke arbodienst beschikt over die vereiste kwaliteit, ondanks het feit dat die arbodienst is gecertificeerd. Nog los van de vaststelling dat het certificaat aan alle arbodiensten vooralsnog slechts onder voorwaarden is verstrekt. Bouwbedrijven doen er goed aan hiermee rekening te houden voor ze met een arbodienst in zee gaan. Uit Arbouw-onderzoek naar de uitvoering van het CAO-pakket bedrijfsgezondheidszorg blijkt dat er soms grote kwaliteitsverschillen tussen de dienstverlening van gecertificeerde arbodiensten bestaan. Gecertificeerd of niet: er is kaf onder het koren, waardoor het kan gebeuren dat een arbodienst in feite kennis en ervaring opbouwt op kosten van het bedrijf waarvoor het werkt. Dit kan en mag uiteraard niet de bedoeling zijn.

Richtlijnen

Arbouw, dat de uitvoering van het pakket bedrijfsgezondheidszorg organiseert en de kosten en kwaliteit van de arbodienstverlening bewaakt, spant zich in om dit tegen te gaan. Dit gebeurt onder meer door voorzieningen in de vorm van richtlijnen en protocollen. Zo hebben wij voor ruim 70 beroepen beoordelingsrichtlijnen voor arbeidsgeschiktheid opgesteld. Voor ieder beroep heeft Arbouw nauwkeurig vastgesteld in hoeverre de verschillende onderdelen van het werk belastend zijn voor de werknemer.

Daarnaast ontwikkelen we instrumenten en methoden waarmee arbodiensten bouwbedrijven ke adviseren. Een voorbeeld hiervan is de Algemene Bedrijfsverkenning en Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Bouw (ABRIE-Bouw), waarmee risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid in kaart ke worden gebracht.

Verder bevordert Arbouw dat alle arbodiensten beschikken over een bouwarts en tenminste een arbodeskundige die bouwgerichte opleidingen met goed gevolg hebben doorlopen. Allemaal elementen die nodig zijn voor een blijvende kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg in de bouwnijverheid. Het belang van die goede kwaliteit mag voor zich spreken.

– In deze rubriek belicht de Stichting Arbouw elke vier weken een van haar producten en instrumenten waarmee de bouwnijverheid zijn voordeel kan doen. Binnen Arbouw werken het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), de Stichting Federatie Aannemers in de Afbouw- en Nevenbedrijven in de Bouwnijverheid (FAANB), de Bouw- en Houtbond FNV en de Hout- en Bouwbond CNV samen aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Dit gebeurt onder meer door middel van onderzoek en ontwikkeling, de organisatie van het CAO-pakket bedrijfsgezondheidszorg, het verzorgen van praktijkgerichte cursussen en trainingen, en het geven van voorlichting en advies om veilig en gezond te werken. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij Arbouw: (020) 580 55 80.

Reageer op dit artikel