nieuws

Bouw 170 woningen na verplaatsen atletiekbaan

bouwbreed

De gemeente Den Haag wil de huidige atletiekbaan aan de Zuidlarenstraat verplaatsen naar het Zuiderpark. Dit in het kader van het concentreren van zoveel mogelijk sportcomplexen op een centrale locatie. Door het overhevelen van de atletiekbaan ke dan 170 woningen worden gebouwd.

Het plan is onderdeel van het po ‘Den Haag Zuid West’. De gemeente staat twee doelstellingen voor ogen.

De eerste betreft het revitaliseren van het Zuiderpark, waartoe eerder al is besloten. Het gaat daarbij om het bijeen brengen van grootschalige sportvoorzieningen.

Daartoe behoort ook het realiseren van een nieuw atletiekcomplex ter vervanging van de accommodatie aan de Zuidlarenstraat in de naoorlogse wijk Morgenstond.

Dit po is thans uitgewerkt. Wanneer het door de gemeenteraad wordt goedgekeurd, kan eind mei dit jaar begonnen worden met de werkzaamheden. Begin oktober 1997 moet het nieuwe complex in gebruik worden genomen. Vanwege de specifieke eigenschappen van het toe te passen kunststof, moet de baan beslist in de zomermaanden worden gelegd.

Aan de Zuidlarenstraat ontstaat door het verdwijnen van de atletiekaccommodatie een locatie voor de bouw van 56 stadswoningen, 26 twee-onder-een-kap woningen, 68 eengezinsrijtjeswoningen en 20 appartementen.

De gemeente verwacht dat in het voorjaar van 1998 met de bouw van de woningen kan worden begonnen. het betreft allen koopwoningen. Ze zijn gesitueerd langs een ringweg, die zal bestaan uit een minimale hoeveelheid verharding.

Tenslotte is het de bedoeling een buurtpark aan te leggen op de plek, waar voorheen twee scholen gevestigd waren.

Dat park vormt als het ware de toekomstige verbinding tussen het recent opgeleverde woningbouwplan Gasseltestraat en het geplande woningbouwplan Zuidlarenstraat.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels