nieuws

Actie voor cao bij woningcorporaties

bouwbreed Premium

“Actie(f) voor een cao die staat als een huis.” Dat motto werd op spandoeken meegedragen door demonstrerende werknemers van woningbouwcorporaties, voorafgaande aan het congres van de Nationale Woningraad in Amsterdam.

Ze demonstreerden omdat de cao-onderhandelingen na vier sessies zijn afgebroken. Werkgevers en werknemers verschillen te veel over wat wenselijk en mogelijk is.

De geschillen spitsen zich toe op de lonen en de ombouw van de vut-regeling in een voor pre-pensioen. De werkgevers willen een tweejarige cao met eenmalige salarisverhoging van 0,75% plus prijscompensatie per 1 juli dit jaar. De bouwbonden van FNV en CNV en de vakbond De Unie willen een eenjarige cao, eveneens met 0,75 % boven de prijscompensatie, ingaande 1 januari j.l.

Over de noodzaak de vut-regeling om te bouwen tot een pre-pensioenregeling bestaat geen verschil van mening. Wel over wat het aan premie mag kosten en bij welke leeftijd een werknemer met vervroegd pensioen kan gaan met 70% van het eindloon. De bonden hanteren bij de vaststelling van dit percentage een salarismaximum van f. 100.000, de werkgevers de wao-grens van f. 76.000.

De werknemersbonden houden op 16 en 17 april regionale protestbijeenkomsten.

Reageer op dit artikel