nieuws

Vlaanderen moet nog 7000 km riolering aanleggen

bouwbreed

Om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen (d.w.z. rivieren en beken) zodanig te zuiveren dat de Europese normen worden gehaald, moet er nog maar liefst 7620 kilometer riolering worden aangelegd en aangesloten op de waterzuiveringsinstallaties. Aan deze operatie hangt een prijskaartje van f. 10,9 miljard en dat komt bovenop de f. 5 miljard die daarvoor reeds werden uitgetrokken tot het jaar 2004.

Dat heeft de vakgroep Vlaamse Riolen berekend die de Vlaamse regering op dit gebied adviseert.

Volgens cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij is momenteel slechts 38 procent van de Vlaamse bevolking van ongeveer zes miljoen mensen aangesloten op een zuiveringsinstallatie voor rioolwater.

Daarmee presteert Vlaanderen even slecht als Polen en Hongarije en zelfs nog slechter dan Tsjechie. Een en ander betekent dat het afvalwater van het overgrote deel van de Vlaamse huishoudens totaal ongezuiverd terecht komt in beken, rivieren en andere oppervlaktewateren.

Belgie heeft zich er nochtans toe verplicht de Europese regelgeving over de kwaliteit van de oppervlaktewateren na te leven maar daarvan komt in feite dus niets terecht. In Duitsland en Nederland wordt op dit vlak veel beter gepresteerd. In Duitsland gaat het rioolwater van 86 procent van de bevolking naar waterzuiveringsstations en in Nederland is dat zelfs 96 procent.

Geldgebrek

Voor de enorme achterstand in Vlaanderen op het gebied van de waterzuivering zijn twee redenen aan te voeren: de lintbebouwing en het feit dat de politiek de zaak twintig jaar lang heeft laten versloffen door onder andere geldgebrek. Officieel wil Vlaanderen met het ter beschikking gestelde bedrag van f. 5 miljard de aansluitingsgraad van de bevolking op de waterzuiveringsstations tegen het jaar 2004 op 73 procent brengen, maar geen deskundige die dat werkelijk gelooft.

Zelfs wanneer dat streefcijfer gehaald zou worden, heeft het onvoldoende effect op de vervuiling van de waterlopen, zo meent de vakgroep Vlaamse Riolen. Daarvoor is nog eens f. 10,9 miljard nodig, gespreid over dertig jaar. Voor de 308 Vlaamse gemeenten, die toch reeds voor het overgrote deel slecht bij kas zitten, wordt dat een moeilijke en in veel gevallen onhaalbare opgave.

Zij moeten instaan voor de uitbouw van het rioleringsstelsel en de aansluiting ervan op de waterzuiveringsinstallaties. Maar volgens genoemde vakgroep is alle leed nog niet geleden als die f. 10,9 miljard echt worden besteed. Dat geld is immers alleen bestemd om de benodigde 7620 kilometer rioolbuizen te leggen.

Dubbele buizenstelsels

Er zal nog veel meer geld op tafel moeten komen want de Vlaamse regering heeft intussen het plan opgevat om rioolwater volkomen van regenwater te scheiden. Dat is natuurlijk heel goed mogelijk maar vergt wel dubbele buizenstelsels en dat kost nog eens een paar miljard gulden meer.

Daarbovenop komen dan ook nog eens de kosten voor de bouw- en exploitatiekosten van de nodige zuiveringsstations die niet in de f. 10,9 miljard begrepen zijn. En tot overmaat van ramp blijkt dan nog eens uit een recent rapport van de Vlaamse watermaatschappij Aquafin dat alle Vlaamse waterzuiveringsstations omgebouwd moeten worden om hun taak naar behoren te ke vervullen. Ook dat is een miljardenoperatie.

De conclusie is duidelijk: Vlaanderen zal nog tientallen jaren opgescheept zitten met sterk vervuilde oppervlaktewateren. De overheidsinspanningen -hoe lofwaardig ook- zijn helaas niet meer dan dweilen met de kraan open.

Reageer op dit artikel