nieuws

Stiens kan overgaan tot bebouwing nabij terp

bouwbreed Premium

De bouw van een winkel- en appartementencomplex in het centrum van de Friese plaats Stiens kan doorgaan. Een onderzoek van de provincie Friesland naar de archeologische waarde van de nabij een terp gelegen bouwgrond, wees uit dat deze waarde gering is. De artikel 19-procedure is inmiddels opgestart. De gemeente Leeuwarderadeel wacht nog met het verstrekken van de bouwvergunning door bezwaren van omwonenden.

De nieuwbouw waarmee f. 5 miljoen is gemoeid krijgt drie bouwlagen met op de bovenste twee in totaal dertig seniorenappartementen. Het ontwerp is geleverd door architectenbureau Fieten uit Hoogeveen in opdracht van Woningcorporatie BWL te Stiens. De verwachting is dat over twee maanden de bouw van start kan gaan. BML te Leeuwarden draagt zorg voor de uitvoering.

Reageer op dit artikel