nieuws

Ponten Noordzeekanaal niet langer tariefvrij

bouwbreed Premium

Er komt een einde aan het gratis per pont overzetten van auto’s en vrachtwagens over het Noordzeekanaal. Ruim honderd jaar was dat transport gratis. Maar vanaf komende zomer moet er betaald gaan worden. Alleen fietsers en voetgangers houden recht op een gratis oversteek.

Toen het Noordzeekanaal ruim een eeuw geleden gegraven werd, betekende dat een ingrijpende scheiding van een belangrijk deel van Noord-Holland van de rest van de provincie.

Om die ontsluitingsproblemen op te lossen en de bevolking van noordelijk Noord-Holland uit een isolement te verlossen, werd door het Rijk een aantal pontverbindingen in het leven geroepen. In een clausule werd bepaald dat het overzetten van passagiers gratis zou zijn.

Maar de tijden zijn flink veranderd. In de jaren vijftig werd de Velsertunnel gebouwd. Dit om de almaar groter wordende verkeersdruk op de pont bij Velsen weg te nemen en Noord-Holland-Noord een snelle verbinding met de rest van de provincie en de overige randstad te geven.

Later kwamen er nog meer tunnels om noord en zuid in Noord-Holland met elkaar te verbinden: Coentunnel, IJ-tunnel, Zeeburgertunnel en de Wijkertunnel.

De tot op heden gehandhaafde ponten werden overgedragen aan NACO Ferries. Dit in het kader van de Grote Efficiency Operatie van het rijk.

Goed alternatief

Per 1 januari 1999 moet de pont over het kanaal (bij Velsen, Buitenhuizen en Zaandam) volledig geprivatiseerd zijn. De personeelslasten moeten dan worden gedekt uit tariefopbrengsten.

Hoeveel betaald moet worden voor het overzetten van auto’s en vrachtwagens is nog onderwerp van overleg. Volgens Rijkswaterstaat is gratis vervoer niet meer verdedigbaar: “De pont is geen hoofdverbinding meer voor het autoverkeer. Er is nu een goed alternatief, in casu de tunnel. Voor het langzame verkeer is dat alternatief er niet. Dat hoeft daarom niet te betalen”.

Reageer op dit artikel