nieuws

Piepertjes

bouwbreed Premium

De bouw kan er ook niet meer omheen: het fenomeen piepertje rukt op. Het gaat om de bereikbaarheid van mensen en informatie. Aannemers, uitvoerders en poleiders ke lang niet allemaal meer rustig van het ene naar het andere bouwwerk rijden. Bij hun functie hoort zo langzamerhand dat zij voortdurend bereikbaar moeten zijn. En dat kan met al die piepertjes die er op de markt zijn. Van semafoon tot autotelefoon en andere oproepsystemen. Een kenmerk van alle is dat zij geluid maken en op verschillende toonnhoogte piepen. Kortom piepertjes die de gebruikers altijd en overal bereikbaar maken voor klanten en medewerkers.

Producenten en leveranciers beloven veel gemak van hun nieuwe producten op de informatie- en communicatiemarkt. Maar toch is het maar de vraag of het altijd bijdraagt aan een beter bouwproduct en het resultaat van een onderneming. Een tijdje terug werden de resultaten van auto-ongelukken in Canada gepresenteerd. En wat bleek in veel gevallen was de bestuurder op het moment van een kop-staartbotsing aan het bellen. Soms zie je zelfs auto’s rijden met wel drie of vier sprietjes op het dak. Tegelijk vraag ik me af wat de bestuurder doet als de bijbehorende telefoons gelijk overgaan. Nou zijn er in de bouw ook communicatiehulpmiddelen die hun nut al lang bewezen hebben. Zoals de kraanmachinist en zijn collega’s in de bouwput die gebruik maken van een mobilifoon om lasten te verplaatsen. Dat is eenvoudig en veilig en zorgt ervoor dat de last zonder mankeren op de gewenste plek komt. Het zijn allemaal hulpmiddelen om snel te ke overleggen en besluiten te nemen. Maar er komt nog veel meer aan. Wat te denken van internet. Zo is de informatie uit Cobouw sinds kort op papier en via Internet bereikbaar. Op elk gewenst moment kan via Internet informatie opgevraagd worden. In de bouw zie je op dit moment dat menig uitvoerder meerdere kleinere bouwwerken begeleidt. Zij racen nogal eens van het ene naar het andere. Kijken of alles goed gaat, instructies geven en wat al niet meer. En ze moeten ook nog in de gaten houden of alle regels wel worden nageleefd.

Directeur Hartman van het NVOB sprak een tijdje geleden haar zorg uit over het teveel aan regels voor de bouw. In dit verband pleitte zij voor eenduidige nationale regelgeving rondom het onderwerp duurzaam bouwen. Teveel gemeenten hebben zo hun eigen interpretaties gegeven aan Duurzaam bouwen. Om de aannemers vertrouwd te maken met het al het nieuwe komt er een informatiseringspo aan. Maar zo voegde Hartman er aan toe dat binnen afzienbare tijd ‘eenvoud’ hergewaardeerd zal worden.

Dit lijkt me wel te passen bij de beleidsnota Kwaliteit van de Arbeid van de Bouw- en Houtbond FNV. Enkele onderdelen uit deze nota zijn de instelling van een Informatie- en Adviescentrum voor leden in de bedrijven en gerichte campagnes. Een van de eerste die er aankomt gaat over houtstof. En dat sluit wel aan bij de gewenste herwaardering van de eenvoud in het bouwbedrijf.

Reageer op dit artikel