nieuws

Opknappen dijken kost veel meer dan gedacht

bouwbreed

Volgens nog vertrouwelijke berekeningen gaat het repareren van zwakke dijken in Zeeland en rond het Ijsselmeer circa f. 1 miljard kosten. Dat is flink wat meer dan eerder werd gedacht. Het CDA in de Tweede Kamer wil op korte termijn hierover opheldering van minister Jorritsma.

De reparatie van dijken in Zeeland en rond het IJsselmeer gaan circa 1 miljard kosten. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van een onderzoek naar de toestand van de dijken in Zeeland en langs het IJsselmeer.

Uit een eerder onderzoek van Grondmechanica Delft was namelijk gebleken dat veel dijken in Zeeland onvoldoende sterk zijn. Met name de dijklichamen vertonen zwaktes, waaraan verbeteringen moeten worden aangebracht. Daarbij gaat het vooral om dijken die zijn opgebouwd uit zand met een relatief dunne kleilaag. Alleen al versterking van de Zeeuwse dijken zou volgens dat rapport zo’n f. 300 tot f. 600 miljoen gaan kosten. Voor vier urgente dijkvakken komt dit jaar f. 40 miljoen beschikbaar.

Het nu gehouden onderzoek naar de dijken langs het IJsselmeer, inclusief de Afsluitdijk, is nog niet afgerond, maar uit de eerste resultaten blijkt dat ook aan deze dijken het nodige schort. Eind maart hoopt Jorritsma een goed overzicht te hebben.

Voor deze hersteloperatie is momenteel geen geld gereserveerd op de begroting van Verkeer en Waterstaat. Jorritsma wil in de komende begrotingen geld vinden om de dijken te ke versterken. Omdat er, naar het zich nu laat aanzien, geen sprake is van een urgente noodsituatie, hoeft dat niet in een keer op tafel te komen.

CDA

Het CDA wil intussen snel van de minister weten wat het nu allemaal gaat kosten. “Ik heb f. 1,2 miljard gehoord. Daar wil ik op korte termijn duidelijkheid over hebben”, zei Biesheuvel, CDA-Kamerlid en voorzitter van de vaste Kamercommissie van Verkeer en Waterstaat. Hij denkt niet dat de waterschappen de benodigde miljoenen op tafel ke leggen.

“Toen de eerste bedragen over tafel rolden, hebben wij meteen gezegd dat de Zeeuwse bevolking dit niet zou moeten ophoesten en dat het Rijk over de brug zou moeten komen. Nu het duurder blijkt uit te pakken, moeten we kijken of we er iets aan ke doen”, aldus Biesheuvel waarmee hij al bij voorbaat een claim op tafel legt.

Reageer op dit artikel