nieuws

Noordoostpolder investeert f. 6 mln in waterhuishouding

bouwbreed

Waterschap Noordoostpolder heeft plannen om tot het jaar 2000 circa f. 6 miljoen te investeren in de verbetering van de waterhuishouding aan de oostrand van de Noordoostpolder. Onderdeel van het plan is het reserveren van extra watercapaciteit in verband met een groei van de teelt van bomen en planten in het bestaande glastuinbouwgebied bij Luttelgeest. De landbouw in de Noordoostpolder krijgt met beide poen de beschikking over meer en beter water.

Het meest concrete po staat al voor het komende jaar op de planning. Het betreft de verbetering van de wateraanvoer aan de oostrand van de Noordoostpolder. De hoofdaanvoersloten tussen Kuinre en Bloksloot worden verbreed en deels verlegd.

Het waterschap Noordoostpolder heeft plannen om de hoofdaanvoersloot, die nu tussen de percelen doorloopt, in z’n geheel te verbreden en te verleggen langs de Uiterdijkenweg. Ook de inlaatwerken bij Kuinre en Blokzijl worden mogelijk vergroot. Verder komen er duikers en stuwen. De komende maanden worden de plannen besproken. Het plan wordt voor veertig procent met Europese gelden gefinancierd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels