nieuws

Merendeel van de corporaties mag de huren minder laten stijgen

bouwbreed

Ongeveer zevenhonderd van de achthonderd woningcorporaties in ons land mogen vanaf 1 juli de gemiddelde huurstijging onder de 3,5% houden. Ze hoeven daarvoor geen ontheffing te vragen aan het Rijk.

Voor de honderd resterende corporaties, die er financieel slechter voor staan, geldt dat staatssecretaris Tommel aanvragen tot ontheffing van de regeling steeds apart zal beoordelen.

Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. Die wilde eigenlijk dat de wettelijk verplichte gemiddelde huurverhoging van 3,5% per corporatie, zou worden geschrapt. Maar staatssecretaris Tommel wil echter vasthouden aan de afspraken die het Rijk en de corporaties daarover eerder met elkaar hebben gemaakt. “Contract is contract”, schrijft de staatssecretaris.

Tommel overlegde al eerder deze week met de corporaties om ook zonder het schrappen van de wettelijke regeling toch mogelijkheden te scheppen om tot een lagere gemiddelde huur te komen.

Volgens de staatssecretaris is er intussen overeenstemming bereikt om op ruime schaal lagere gemiddelde huren te bewerkstelligen.

De wettelijke regeling blijft overigens van kracht dat de gemiddelde huursomstijging jaarlijks een half procent boven de gemiddelde inflatie moet blijven.

Reageer op dit artikel