nieuws

Merendeel Amsterdammers ziet geen heil in IJburg

bouwbreed

Ruim 58% van de Amsterdammers is van plan om bij het referendum van 19 maart tegen de bouw van IJburg te stemmen. Het merendeel van de ondervraagden (56,8%) geeft als reden hiervoor aan dat door de bouw van de wijk de natuur te veel wordt aangetast.

Dit blijkt uit een enquete die Bureau Intomart hield onder 500 Amsterdammers. De helft van de ondervraagden is lid van Natuurmonumenten. Deze stichting gaf opdracht voor de enquete. “De stem-tendens onder leden en niet-leden gaat onverminderd in de richting van een referendumuitslag tegen IJburg”, aldus concludeert Natuurmonumenten.

De leden van Natuurmonumenten zijn voor 63,5% tegen de bouw van IJburg. Bij de niet-leden ligt dit percentage op 53,1%. De leden zijn voor 19,7% voor de bouw van IJburg, dit percentage ligt bij de overigen op 27,2%. In totaal is 23, 4% van de ondervraagden voor de aanleg van IJburg. Ook in november vorig jaar hield Intomart een enquete. Toen was 60, 8% van de leden van Natuurmonumenten tegen de bouw, terwijl dit percentage bij de niet leden lag op 50, 5%.

Het aantal Amsterdammers dat zegt te zullen stemmen is vergeleken met de vorige enquete wat gedaald. Ruim 20% van de ondervraagde niet-leden van Natuurmonumenten, zegt niet te zullen stemmen. In november lag dit percentage op 16,4%. Van de ondervraagde leden zegt 8% niet te zullen stemmen. Vorig jaar was dit 10%.

Pogingen van de gemeente Amsterdam om Natuurmonumenten ertoe te bewegen hun campagne tegen de nieuwbouw op te geven, zijn mislukt. Zondag maakte de vereniging bekend de tegenacties voort te zetten omdat de gemeente en de provincie Noord-Holland onvoldoende compensatie bieden voor de dreigende aantasting van de natuur in het gebied. In het streven van de gemeente om 18.000 woningen te ke bouwen in het IJmeer, is Natuurmonumenten een tegenstander van formaat. Met een fors ledenbestand en voldoende financiele middelen is de vereniging in staat veel tegenstanders te mobiliseren die ervoor ke zorgen dat het referendum over de nieuwbouw een keihard “nee” oplevert.

Het ongemakkelijke gevoel van de gemeente daarover uitte zich enkele weken geleden onder meer in kritische uitlatingen van burgemeester Patijn over de mogelijkheid dat kapitaalkrachtige tegenstanders de uitkomst van een referendum kopen. Natuurmonumenten zou dat bij voorbeeld doen door betaalde krachten handtekeningen te laten verzamelen. De beslissing van de ministers De Boer en Van Aartsen om het aantal woningen te limiteren tot 18.000, beschouwen de tegenstanders als de eerste winst van de campagne. Aanvankelijk was er sprake van de bouw van 40.000 huizen.

Reageer op dit artikel