nieuws

Limburg studeert op ondergronds vervoersplan

bouwbreed

De provincie Limburg verstrekt f. 10.000 subsidie voor een studie naar een ondergronds vervoersplan. De aan- en afvoer van goederen door een ondergronds gangenstelsel is een idee van het Logistiek Knooppunt Zuid-Limburg.

De uitvoering van het plan vergt honderden miljoenen guldens, oftewel een kilometer tunnel kost zo’n tien miljoen gulden. Het transport gebeurt per rail. Vijf grote bedrijven in Zuid-Limburg willen meebetalen; veertien bedrijven zijn geinteresseerd. Het Rijk zou het voortouw moeten nemen.

Reageer op dit artikel