nieuws

Kalkzandsteenindustrie bespaart nog meer energie

bouwbreed Premium

De kalkzandsteenindustrie zal tot en met 2000 het energieverbruik met bijna een kwart terugbrengen ten opzichte van 1989. Dat is deze bedrijfstak overeengekomen in een meerjarenafspraak met het ministerie van Economische Zaken.

Ingrid Koenen

De energie is vooral te besparen tijdens de verharding en stoomopwekking. Ook het verbeteren van de verlichting en optimaliseren van de isolatie van het stoomleidingennet helpen energie te besparen.

De kalkzandsteenindustrie verwacht voor de periode 1996 tot en met 2000 een totale energiebesparing te realiseren van 172 TJ. De efficientie zal in deze periode met 13 procent worden verbeterd. In totaal wordt in de periode 1989 tot en met 2000 een energie efficientieverbetering bereikt van 23 procent.

De kalkzandsteensector telt elf bedrijven. Alle bedrijven verlenen medewerking aan de meerjarenafspraak. Deze nieuwe meerjarenafspraak borduurt voort op al eerder gemaakte afspraken.

In 1993 bleef de kalkzandsteenindustrie nog achter op de gestelde doelstellingen. Toen was er ook kritiek op de genomen maatregelen. Dit waren veelal maatregelen die op korte termijn renderen en zichzelf binnen vijf jaar moesten terugverdienen. De plannen voor de komende jaren lijken verder te gaan.

Bij zes bedrijven is uitbreiding van het aantal autoclaven gepland. Ongeveer 75 procent van de energie wordt verbruikt tijdens de verharding van de kalkzandsteen in autoclaven. Met uitbreiding van de verhardingscapaciteit kan ook beter hergebruik van stoom worden gemaakt.

Stoombeheer

Bij negen bedrijven is verdere optimalisatie gepland van de automatisering van het stoombeheer. Bij veel bedrijven is daar in de afgelopen jaren al een begin mee gemaakt. Tot en met 2000 is het de bedoeling om daarmee 80 procent van de te besparen energie te bereiken.

Bij de productie van kalkzandsteen komt veel laagwaardige energie vrij in de vorm van spuiwater, condensaat en reststoom. Bij drie bedrijven staat een investering gepland om die laagwaardige energie te hergebruiken. Ook wordt op dit gebied onderzoek gedaan om te kijken hoe dit het beste kan.

Of de 23 procent energiebesparing worden gehaald is nog niet zeker doordat de vraag naar kalkzandsteenelementen toeneemt. Verdere uitbreiding van het aantal autoclaven is een oplossing, maar die kost wel veel geld.

Reageer op dit artikel