nieuws

GS start overleg over omvang Rotterdam

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gaan met alle Zuid-Hollandse gemeenten en waterschappen overleggen over de omvang van de toekomstige stadsprovincie Rotterdam. Dit moet leiden tot het her-indelingsplan van Zuid-Holland en een ontwerp-regeling voor de Rotterdamse provincie. Begin 1998 gaan de plannen dan naar het kabinet, zo maakte Zuid-Holland gisteren bekend.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil sowieso de achttien gemeenten in de regio Rotterdam in de stadsprovincie. De Tweede Kamer wil onderzocht zien of de opneming van zes gemeenten in de Hoeksche Waard en de tien gemeenten in het Drechtstedengebied mogelijk is om zo het draagvlak van de stadsprovincie te vergroten.

Onder meer B en W van de gemeente Rotterdam heeft grote moeite met de invoering van een stadsprovincie via een interimwet. Andere gemeenten hebben problemen met de omvang van een ongedeeld Rotterdam binnen een nieuwe stadsprovincie. De vorige plannen voor een stadsprovincie sneuvelden eerder na een referendum.

Reageer op dit artikel