nieuws

Grondbedrijf A’dam maakt f. 88 mln winst

bouwbreed

Het gemeentelijk Grondbedrijf van Amsterdam heeft in 1996 f. 88 miljoen winst geboekt. Het geld is afkomstig uit de meerwaarde van afkoopsommen ( f. 49 miljoen). De ‘gewone’ dienst boekte een winst van f. 39 miljoen. Dit is f. 10 miljoen meer dan in 1995. Het bedrag uit de afkoopsommen is zo hoog vanwege een transactie met ABN/AMRO, die f. 28 miljoen opleverde.

Het gaat hierbij om de afkoop van erfpacht bij het nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam Zuid. Het afkopen van erfpacht is voordelig vanwege de lage rentestanden.

Het grondbedrijf verwacht dat de vraag naar bouwgrond voor kantoren in 1997 groot blijft en dit geldt ook voor de vraag naar bouwgrond voor woningen. Verder wordt een toenemende vraag naar bouwgrond voor vrije tijd en horeca verwacht.

Reageer op dit artikel