nieuws

Grond- en wegenbouw haalt met minder werken meer omzet

bouwbreed Premium

In de grond- en wegenbouwsector is het aantal werken in 1996 met 3% afgenomen ten opzichte van 1995 terwijl de omzet met 3% is gestegen. Dit komt onder meer door de clustering van werken door Rijkswaterstaat. Als gevolg daarvan is het aantal werken van boven de f. 5 miljoen gestegen.

Het aantal werken in de grond- en wegenmarkt daalde tot 18.434. Deze daling trad op in de eerste drie kwartalen. In het vierde kwartaal zijn er meer werken aanbesteed dan in dezelfde periode in 1995. Dit blijkt uit cijfers van de Wegenbouw Aannemers Combinatie (WAC).

Regionaal gezien daalde het aantal werken in het noorden met 12% en het oosten met 8%. In het westen bleef het aantal werken op hetzelfde niveau, terwijl in het zuiden sprake was van een stijging van 3%.

De totale aanneemsom bedroeg in 1996 ruim f. 4,8 miljard, hetgeen een stijging inhoudt met 3% ten opzichte van 1995. De stijging is veroorzaakt door de sterke groei van de bitumineuze verhardingswerken.

Alleen in de regio oost was er sprake van een daling (-16%), voornamelijk als gevolg van het wegvallen van de extra dijkwerken in 1995.

Bekeken vanaf 1990 is het aanbestedingsbedrag in 7 jaar tijd met 21% toegenomen. De stijging was het grootst in 1995 toen het aanbestede bedrag 18% boven het niveau van 1990 lag. Met uitzondering van 1992 lagen de bedragen in de andere jaren telkens onder het niveau van 1990.

Meer grote werken

Die stijging heeft naast de inflatie vooral te maken met het feit dat er meer grote werken van meer dan f. 5 miljoen op de markt zijn gekomen dan een aantal jaren geleden. In 1990 waren er 46 van dit soort werken, in 1996 waren er 80.

Dit heeft weer alles te maken met de clusteringspolitiek van Rijkswaterstaat waardoor er werken op de markt komen met een omvang die tot voor kort in de grond- en wegensector ondenkbaar waren. De aanbesteding van deze werken met een waarde van tientallen miljoenen guldens worden Europees aangekondigd veelal als aanbestedingen met voorafgaande selectie.

In 1996 is 42% van de grond- en wegenwerken in concurrentie aanbesteed tegen 41% in 1995. Hiermee was een bedrag gemoeid van f. 3,4 miljard, 70% van de totale aanneemsom. In 1995 bedroeg het relatieve aandeel 74%.

Het met de openbaar aanbestede werken gemoeide bedrag nam in vergelijking met 1995 met 12% af. Het onderhands aanbestede bedrag steeg met 6%. Het enkelvoudig aangeboden bedrag steeg met zelfs 19%. Dit laatste cijfer is overigens sterk beonvloed door een zeer groot werk.

Reageer op dit artikel